Publicerat 

Om Equmeniascout

Scouter ute i Träsket
Scouter ute i träsket

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete som är anslutet till Scouterna i Sverige och en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats. Här får barn och unga möjlighet att upptäcka kristen tro och lära att respektera varandra.  Verksamheten drivs oftast i nära anknytning till en lokal församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.

Vår scoutorganisation

Nationella och regionala scoutstag

Det nationella scoutstaget (strategiska arbetsgruppen för scoutfrågor) är ett arbetsutskott till Equmenias styrelse i frågor rörande scoutarbetet. Gruppen har inget formellt mandat att fatta egna beslut men får ofta i uppdrag av styrelsen att bereda scoutfrågor där styrelsen behöver underlag för beslut. Exempel på frågor som scoutstaget har arbetat med under de senaste åren är samverkansavtalet med Scouterna, halsdukens och förbundsmärkets utseende, scoututbildningar och scoutklassikern. Det nationella scoutstaget träffas ca 5 arbetshelger per år och håller löpande kontakt runt frågor som rör deras specialområden samt med den region de ansvarar för.

De flesta regioner i Sverige har också regionala scoutstag. Dessa arbetar ofta med praktiska scoutfrågor för sin region. Några gånger varje år är det telefonmöten mellan representanter för det nationella och de regionala scoutstagen.

Stagen är en viktig del av Equmenia och deras roll är att tjäna rörelsen. Om du har frågor, åsikter eller om du kanske vill engagera dig är du varmt välkommen att kontakta oss. Om vi inte kan hjälpa dig kan vi ofta skicka dig till dem som kan! Du når oss på scout@equmenia.se.

Equmeniascout -en del av Scouterna

Alla Equmenias scoutkårer är anslutna till Scouterna genom ett samverkansavtal. I det står det hur Equmenia och Scouterna samverkar kring kommunikation, program, utbildning med mera. Genom avtalet har Equmenias kårer, liksom alla andra scoutkårer i Sverige, rätt att delta på Scouternas stämma som hålls vartannat år (2012, 2014, 2016, 2018 etc). Där tas beslut som gäller scoutrörelsen som helhet. Equmenias scoutkårer är oftast en del av en större lokalförening, en Equmeniaförening, som kan ha olika sorters verksamhet för barn och unga. På Equmenias riksstämma tar alla Equmeniaföreningar beslut om Equmenias gemensamma verksamhet.

Tillsammans i Scouterna jobbar vi bland annat med program. På Aktivitetsbanken hittar du massor med bra tips på programaktiviteter. I Scouterna samordnas också flera utbildningar, såsom Leda scouting, Leda avdelning, Värdebaserat Ledarskap, Treklöver Gilwell och även nationella och internationella scoutarrangemang som Explorer Belt. Genom Scouternas medlemskap i världsscoutorganisationerna WOSM och WAGGGS är alla svenska scouter med i den stora världsscoutrörelsen med över 40 miljoner andra.

Studieförbundet Bilda

Equmenias studieförbund är Bilda. Vi jobbar tillsammans kring bland annat utbildningar och scoutprogrammet (www.bilda.nu/scout). Studieförbundet Bilda är ett politiskt och religiöst obundet studieförbund som jobbar med folkbildning inom exempelvis kultur, livstolkning och musik genom kurser och studiecirklar.

Scoutshopen

I Scoutshopen finns massor med bra prylar, programböcker och profilprodukter. Här kan du också köpa Equmeniascouts halsduk och förbundsmärke. Och så scoutskjortor förstås!