Publicerat 

Metod

Målet med Equmenias scoutverksamhet och all scoutverksamhet i Sverige är att vi vill att barn och unga ska bli redo för livet. Det målet jobbar vi mot genom att fokusera på hur barn och unga växer och utvecklas, nämligen inom fem områden: fysiskt, emotionellt, intellektuellt, socialt och andligt. Vårt scoutprogram bygger på dessa fem områden och har brutits ner till följande så kallade 14 målspår där vi varje termin jobbar särskilt med några punkter:

 1. Ta hand om sin kropp
 2. Fysiska utmaningar
 3. Förståelse för omvärlden
 4. Känsla för naturen
 5. Aktiv i samhället
 6. Relationer
 7. Aktiv i gruppen
 8. Ledarskap
 9. Problemlösning
 10. Fantasi och kreativt uttryck
 11. Kritiskt tänkande
 12. Egna värderingar
 13. Existens
 14. Självinsikt och självkänsla

Scoutmetoden

I grunden för vårt scoutarbete ligger scoutmetoden som består av sju delar:

 • Patrullsystemet
 • Scoutlag och scoutlöfte
 • Learning by doing
 • Symboliskt ramverk
 • Lokalt och globalt samhällsengagemang
 • Stödjande och lyssnande ledarskap
 • Friluftsliv

Scoutmetoden kan du läsa mera om hos Scouterna.

Scouting och kristen tro

Boken Glöd – scouting på kristen grund riktar sig till alla scoutledare som är intresserade av att arbeta med frågor som rör scouting och kristen tro. Boken vill utmana dig att tänka nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar på kristen grund. (Fel på sidan 63 i förstaupplagan av Glöd. Ladda ner följande pdf för att det ska bli rätt. Glöd s 63-65.)

Studieförbundet Bilda och Equmenia har tagit fram Studieguide-Glöd som kan användas i ledargruppen. Om ni vill använda boken i en studiecirkel kontaktar ni ert lokala Bildakontor.

Scoutens bön

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.

Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren,
hjälp mig följa scouters lag.

 

Scoutprogrammet i de olika åldersgrupperna

Genom scoutprogrammet vill vi göra det roligare att vara scout och enklare att vara scoutledare. Programmaterialet innehåller stöd, inspiration och tips till hur man arbetar målinriktat i sin scoutkår. Equmenias personal både nationellt och regionalt kommer gärna ut till din kår och håller workshops i scoutprogrammet. Besöket är gratis för alla kårer som är medlemmar i Equmenia. Kontakta oss för att boka tid.

På Scouternas hemsida finns en guide för hur man arbetar med scoutprogrammet i de olika åldersgrupperna:

Spårarboken

Upptäckarboken

Äventyrsboken

Utmanarboken

Studiecirklar genom Bilda Bildalogotype_svartochrod

Om ni vill använda scoutprogrammet i er verksamhet kan ni samarbeta med studieförbundet Bilda. På Bildas hemsida kan ni läsa mera om hur det går till och hur ni kan få stöd: www.bilda.nu/scout