Publicerat 

Metod

Målet med Equmenias scoutverksamhet är att barn och unga ska bli redo för livet, få höra evangeliet om Jesus Kristus och själv kunna ta ställning till detta. För att nå detta mål arbetar vi utifrån fyra metoder eller principer:

 • Relationer: Alla scouter behöver uppleva att man blir sedd. Vi bygger relationer med varandra, med församlingen och med Gud.
 • Upplevelser: Tro är inte enbart något teoretiskt. Tro är praktiskt och tro kan uttryckas praktiskt. Vi vill att scouter ska få möjlighet att uppleva tron genom sång, bön, hantverk, ljuständning, tystnad, att hjälpa andra och på många andra sätt.
 • Berättelser: Vi tror att bibelns berättelser är viktiga för oss människor. Vi vill att våra scouter ska få höra dessa historier och själv fundera på vad de betyder. En annan typ av berättelse som också är viktig att berätta för varandra är våra egna funderingar om Gud och vad vi själva tror.
 • Delaktighet: Genom allt vi gör vill vi att scouternas delaktighet ska vara centralt. Våra scouter är inte åhörare, de är delaktiga.
Scoutmetoden

I grunden för vårt scoutarbete ligger också scoutmetoden som består av sju delar:

 • Patrullsystemet
 • Scoutlag och scoutlöfte
 • Learning by doing
 • Symboliskt ramverk
 • Lokalt och globalt samhällsengagemang
 • Stödjande och lyssnande ledarskap
 • Friluftsliv

Scoutmetoden kan du läsa mera om hos Scouterna.

Scouting och kristen tro

Boken Glöd – scouting på kristen grund riktar sig till alla scoutledare som är intresserade av att arbeta med frågor som rör scouting och kristen tro. Boken vill utmana dig att tänka nya tankar och reflektera över hur du och din kår arbetar med kristen tro.

Studieförbundet Bilda och Equmenia har tagit fram Studieguide-Glöd som kan användas i ledargruppen. Om ni vill använda boken i en studiecirkel kontaktar ni ert lokala Bildakontor.

I den första upplagan av Glöd har det blivit ett större fel på sidan 63 eftersom den står två gånger. För att rätta till detta kan du ladda ner två pdf som ligger här: Glöd s 63 – Glöd s 65. Detta felet är åtgärdat i upplaga 2 som säljs i Scoutshopen.

Scoutens bön

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.

Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren,
hjälp mig följa scouters lag.

Scoutprogrammet i de olika åldersgrupperna

Genom scoutprogrammet vill vi göra det roligare att vara scout och enklare att vara scoutledare. Programmaterialet innehåller stöd, inspiration och tips till hur man arbetar målinriktat i sin scoutkår. Equmenias personal både nationellt och regionalt kommer gärna ut till din kår och håller workshops i scoutprogrammet. Besöket är gratis för alla kårer som är medlemmar i Equmenia. Kontakta oss för att boka tid.

På Scouternas hemsida finns en guide för hur man arbetar med scoutprogrammet i de olika åldersgrupperna:

Spårarboken

Upptäckarboken

Äventyrsboken

Utmanarboken

Studiecirklar genom Bilda Bildalogotype_svartochrod

Om ni vill använda scoutprogrammet i er verksamhet kan ni samarbeta med studieförbundet Bilda. På Bildas hemsida kan ni läsa mera om hur det går till och hur ni kan få stöd: www.bilda.nu/scout

Kommunbidrag

En del undrar om det är möjligt att få kommunbidrag och samtidigt rapportera scoutcirklar till studieförbundet Bilda eller om det blir dubbelrapportering. Detta behöver ni inte vara oroliga för då Bilda har översikt över vilka kommuner som inte tillåter dubbelrapportering. Ni ansöker som vanligt till kommunen samtidigt som ni rapporterar studiecirkeln till Bilda. Skriv på Bildas lista om ni också ansöker hos kommunen. När Bilda rapporterar vidare ser de till att det inte blir fel. Kontakta gärna ditt lokala Bildakontor vid frågor.

test

Spara