Publicerat 

Treklöver Gilwell

TG är den högsta ledarutbildningen som erbjuds inom scouting i Sverige. Kursen anordnas tillsammans med Scouterna i Sverige och kommande kurser annonseras här. Treklöver Gilwell är en högre ledarutbildning för dig som varit ledare en tid och vill ta steg vidare. Fokus för kursen är det egna personliga ledarskapet. En kurs omfattar en förberedelseuppgift, ca 10 dagars kurs, eget projektarbete och en efterträff. Hela kursen pågår 6 – 12 månader. Varje år erbjuds TG-kurser med lite olika profiler och upplägg genom Scouterna i Sverige.