Publicerat 

Arrangemang

Skrmavbild-2015-12-17-kl.-20.43.18SCOUTKLASSIKERN

Är för dig som vill utmana dig själv som scout under ett år! Du får träffa nya och gamla vänner, du får utbildning och har riktigt roligt. Scoutklassikern är som “riktiga” klassikern en tävling under ett år, där du ska genomföra fyra olika moment för att bli godkänd.

Så går det till:

Under ett år ska du vara med på fyra scoutarrangemang i Sverige. Det ska vara två hajker utanför din region, en utbildning och en stämma. Utbildningen ska man gå genom scouternas nya utbildningssystem på ledarskapsön och stämman kan vara antingen riksstämman, regionstämman eller Demokratijamboreen.

Regler:
 1. Närvara på de fyra (egenvalda från listan) arrangemang under en 12 månaders period från det datum du anmäler dig i egenskap av deltagare, ledare eller funktionär.
 2. För att genomföra en klassiker måste du vara utmanarscout, roverscout eller ledare.
 3. Anmälan sker genom att skicka ett mail till scoutklassikern@gmail.com i vilket det ingår kontaktuppgifter, vilken kår och region deltagaren tillhör samt vilka arrangemang som deltagaren avser närvara på.
 4. Ta en bild på dig där det framgår att du har deltagit på arrangemanget, skicka bilden till scoutklassikern@gmail.com  (Skriv Scoutklassikern i ämnesraden)
 5. Om du blir sjuk eller inte kan åka och det finns ett likvärdigt arrangemang/utbildning som kan ersätta det du missar så ska ett mail skickas till scoutklassikern@gmail.com där du meddelar ditt byte. Likväl om arrangemanget/utbildningen blir inställt får ett nytt likvärdigt arrangemang/utbildning väljas.
 6. Vid fullgjord scoutklassiker får du ett märke och diplom.
 7. Vi ser gärna att du närvarar på riksstämman för att ta emot hyllningar och för utdelandet av märke och diplom.
 8. Följ scoutlagen.

 

 

 

Lista över vilka arrangemang som ingår:
 1. Delta på en utbildning inom Scouternas ledarskapsö
 2. Delta på din regions regionsstämma eller Scoutforum/Demokratijamboreen.
 3. Välj två av dessa sju arrangemang. Du får inte välja något arrangemang som arrangeras i din egen region. Med undantag för Region Nord som vi har delat upp i Norrbottens- och Västerbottens län.
 • Växa som ledare
 • Ta´i (Region Öst)
 • Tunnelbanejakten (Region Stockholm)
 • Vinterting (Region Väst)
 • Värmlandstrampen (Region Svealand)
 • Snapphanenatta (Region Syd)
 • Mittkampen (Region Mitt)
 • Kämpalek (Region Nord)
 • Fjällkursen, arr.av Equmenia nationellt

Info om scoutklassikern kan du ladda hem som en broschyr här:  Scoutklassikern