Publicerat 

Drama

Drama kan påverka oss som människor. Genom dramat får vi en möjlighet att öka förståelsen för andra människor i vår omgivning och inom oss själva. Dramaövningar kan utmana på djupet och när man arbetar med drama så behöver inte allt visas upp, utan själva stunden har ett värde i sig.

Vill du utveckla arbetet med drama i din förening så har Equmenia möjlighet att hjälpa till, dels genom instruktörer, men också genom tips på bra material och kurser. Hör av dig till karin.kihlstrom@equmenia.se för frågor.