Att ge tron vidare

Vi får i varje tid vara bärare och förmedlare av hopp och tro.

Webbutbildningen ”Att ge tron vidare” hjälper oss in i frågan hur vi delar tro med andra i vår tid. Vi kan alla få vara med och berätta om det hopp som bär oss för andra. Hur gör vi det på ett respektfullt sätt, som stärker och fördjupar relationer? Genom undervisning, övningar och samtal vill vi ge praktiskt hjälp att i din vardag dela tro utifrån den du är. Vår förhoppning är kursen ska få fler att upptäcka den skatt vi har i tron på Jesus.

Det är enkelt att delta

Ni kan själva välja den tid och plats som passar bäst för att gå utbildningen. Lärandet och kunskapen är i centrum och tekniken gör att fler kan tillgängliggöra sig innehållet.

Formad i en lokal församling

Utbildningen är utformad och prövad i en lokal församling av Frida Blomberg, pastor i Baptistkyrkan Linköping. Den har därefter omformats i samarbete med Equmenia och Equmeniakyrkan med filmer, övningar och frågor som fungerar i grupp, både online och fysiskt möte.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen innehåller 12 korta filmer uppdelat få fyra undervisningstillfällen. I varje tillfälle ingår en inledande övning, tre filmer med tillhörande frågor och en avslutning. Hela utbildningen och alla dess övningar fungerar utmärkt att göra online via Zoom, Skype och liknande digitala mötesplatser.