Publicerat 

Trygga Möten

Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen kan genomföras i Equmeniaföreningen som t.ex. en ledarkväll.

Föreningar som vill genomföra Trygga Möten-kursen på hemmaplan kontaktar i första hand föreningsutvecklaren vid respektive region.

Hitta din föreningsutvecklare

För scoutledare gäller följande:

Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år. Som scoutledare kan man gå kursen på två olika sätt. Antingen går scoutledare en live-kurs t.ex. i sin Equmeniaförening eller så går scoutledaren en webbkurs. Om du går en live-kurs behöver du ändå göra ett test på webben för att få Scouternas intyg.

 

Webbkurs för scoutledare

Om du inte har möjlighet att delta på en live-kurs kan du som scoutledare gå en webbkurs. Kursen behövs…

  • Om du ska vara ledare på scoutläger och behöver visa upp Scouternas intyg på att du har gått Trygga Möten.
  • Om du går en Ska´ut-utbildning.
  • Om det har gått tre år sen förra gången du gick Trygga Möten och du behöver förnya ditt intyg.
  • Om du inte har möjlighet att gå en live-utbildning.

Equmenias scoutledare som ska gå Trygga Möten som webbkurs behöver en inloggning för att få tillgång till kursen och få intyg. För att få detta behöver kårchefen maila Scouterna följande information:

  1. Din Equmeniaförenings föreningsnummer som du hittar här
  2. Namn och efternamn på de scoutledare som ska gå Trygga Möten.
  3. Scoutledarnas e-postadress

Maila till webbkurs@scouterna.se.  Gör gärna detta en vecka innan ni ska gå kursen så Scouterna hinner ge er tillgång till webbkursen.

Logga in på webbkursen

När detta är gjort kommer alla scoutledare som ska gå kursen få ett email från Scouterna med inloggningsinformation. Kursen finns på denna sida: https://scouterna.luvit.se/luvitportal

När du är inloggad kan du välja att gå webbkursen eller bara göra testet. Intyget får du på mail på en gång.

Medlemskap

Alla scoutledare som går Trygga Möten ska vara medlemmar av en Equmeniaförening som rapporterar sina scouter till Equmenia.