Publicerat 

Trygga Möten

Prisma och Trygga Möten

 • Alla scoutledare ska ha gått Trygga Möten innan Prisma. Om du har ett intyg som är nyare än tre år behöver du inte göra om kursen inför Prisma.
 • Har du inte gått Trygga Möten inom de senaste tre åren behöver du göra det igen och du går då kursen på webben eller genom en fysisk kurs som anordnas av din region. Följ riktlinjerna som du hittar här på sidan om hur du går webbkursen eller kontakta din region för att boka en kurs för din kår/förening.
 • På Prisma behöver du som är aktiv scoutledare i en kår inte visa upp något intyg. Det är din kårchef som ansvarar för att alla scoutledare har gått kursen.
 • När det gäller funktionärer och Trygga Möten återkommer lägerledningen med information om vem som behöver gå kursen och hur detta ska göras.

Om Trygga Möten

Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen kan genomföras i Equmeniaföreningen som t.ex. en ledarkväll.

Föreningar som vill genomföra Trygga Möten-kursen på hemmaplan kontaktar i första hand föreningsutvecklaren vid respektive region.

Hitta din föreningsutvecklare

Obligatorisk för scoutledare

Trygga Möten är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år. Som scoutledare kan man gå kursen på två olika sätt. Antingen går scoutledare en live-kurs t.ex. i sin Equmeniaförening eller så går scoutledaren en webbkurs. Om du behöver ha Scouternas intyg t.ex. för jamboree el.l behöver du göra ett test på webben för att få detta.

 

Webbkurs för scoutledare

Om du inte har möjlighet att delta på en live-kurs kan du som scoutledare gå en webbkurs. Kursen behövs…

 • Om du ska vara ledare på scoutläger och behöver visa upp Scouternas intyg på att du har gått Trygga Möten.
 • Om du går en Ska´ut-utbildning.
 • Om det har gått tre år sen förra gången du gick Trygga Möten och du behöver förnya ditt intyg.
 • Om du inte har möjlighet att gå en live-utbildning.

Equmenias scoutledare som ska gå Trygga Möten som webbkurs behöver en inloggning för att få tillgång till kursen och få intyg. För att få detta behöver kårchefen maila Scouterna följande information:

 1. Din Equmeniaförenings föreningsnummer som du hittar här
 2. Namn och efternamn på de scoutledare som ska gå Trygga Möten.
 3. Scoutledarnas e-postadress

Maila till webbkurs@scouterna.se.  Gör gärna detta en vecka innan ni ska gå kursen så Scouterna hinner ge er tillgång till webbkursen.

Logga in på webbkursen

När detta är gjort kommer alla scoutledare som ska gå kursen få ett email från Scouterna med inloggningsinformation. Kursen finns på denna sida: https://scouterna.luvit.se/luvitportal

När du är inloggad kan du välja att gå webbkursen eller bara göra testet. Intyget får du på mail på en gång.

Medlemskap

Alla scoutledare som går Trygga Möten ska vara medlemmar av en Equmeniaförening som rapporterar sina scouter till Equmenia.

 

Utdrag ur Polisens belastningsregister

Vi uppmanar alla kårer att kräva att scoutledarna ska visa upp utdrag ur Polisens belastningsregister. Hur detta går till finns det information om på Scouternas hemsida: http://www.scoutservice.se/artikel/utdrag-ur-polisens-belastningsregister/

Där finns det även riktlinjer för hur uppvisandet ska gå till.