Publicerat 

Trygga Möten

Om Trygga Möten

Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förebygga och förhindra att barn och unga utsätts för alla typer av övergrepp. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen kan genomföras i Equmeniaföreningen som t.ex. en ledarkväll.

Föreningar som vill genomföra Trygga Möten-kursen på hemmaplan kontaktar i första hand föreningsutvecklaren i respektive region.

Hitta din föreningsutvecklare

Obligatorisk för scoutledare

Trygga Möten är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år. Som scoutledare kan man gå kursen på två olika sätt. Antingen går scoutledare en live-kurs t.ex. i sin Equmeniaförening eller så går scoutledaren en webbkurs. Om du behöver ha Scouternas intyg t.ex. för jamboree el.l behöver du göra ett test på webben för att få detta. Alla scoutledare som går Trygga Möten ska vara medlemmar av en Equmeniaförening som rapporterar sina scouter till Equmenia.

Webbkurs för scoutledare

Om du inte har möjlighet att delta på en live-kurs kan du som scoutledare gå en webbkurs. Kursen behövs…

 • Om du ska vara ledare på scoutläger och behöver visa upp Scouternas intyg på att du har gått Trygga Möten.
 • Om du går en Ska´ut-utbildning.
 • Om det har gått tre år sen förra gången du gick Trygga Möten och du behöver förnya ditt intyg.
 • Om du inte har möjlighet att gå en live-utbildning.

Equmenias scoutledare som ska gå Trygga Möten som webbkurs behöver en inloggning för att få tillgång till kursen och få intyg. För att få detta behöver kårchefen maila Scouterna följande information:

 1. Din Equmeniaförenings föreningsnummer som du hittar här
 2. Namn och efternamn på de scoutledare som ska gå Trygga Möten.
 3. Scoutledarnas e-postadress

Maila detta till webbkurs@scouterna.se.  Gör gärna detta en vecka innan ni ska gå kursen så Scouterna hinner ge er tillgång till webbkursen.

Logga in på webbkursen

När detta är gjort kommer alla scoutledare som ska gå kursen få ett email från Scouterna med inloggningsinformation. Kursen finns på denna sida: https://scouterna.luvit.se/luvitportal

När du är inloggad kan du välja att gå webbkursen eller bara göra testet. Intyget får du på mail på en gång.

Utdrag ur Polisens belastningsregister

Vi uppmuntrar alla kårer att be scoutledarna om att visa upp utdrag ur Polisens belastningsregister.

Riktlinjer:

 1. Det är enbart ledaren själv som kan beställa ett utdrag. Här beställer du hos Polisen.
 2. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.
 3. Det ska vara två personer som kontrollerar utdraget. Detta görs tillsammans med den som visar upp.
 4. Enligt lagen får en kontroll av ett registerutdrag inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i en namnlista i en pärm. Denna lista innehåller samtliga som har visat upp registerutdrag och omfattar enbart information om ”uppvisat” eller ”ej uppvisat” samt namn och datum för uppvisade. Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget på något sätt. Det är mycket viktigt att listan förvaras på ett säkert ställe där inga andra än de av styrelsen utsedda personerna kommer åt informationen. Någon registrering i automatiserade register, som exempelvis medlemsregister är inte tillåtet.
 5. Utdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd.
 6. Om registerutdraget visar att en blivande ledare har någon form av brottslighet bakom sig bör beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget avgöras av kårstyrelsen/styrelsen i Equmeniaföreningen. Personen ska informeras om att detta kommer ske. Den kontrollerade ska få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller ej. Något förbud för personer som är dömda för brott att delta i verksamheten finns inte. Det kan finnas fall då brottsligheten bestått av handlingar som kåren inte anser har någon betydelse i sammanhanget. Särskild hänsyn bör tas till hur långt tillbaka i tiden brottet begicks och ifall det går att styrka att personen har fått någon form av stöd/behandling för att förändra sitt beteende. Är det begångna brottet riktat mot ett barn bör personen endast i undantagsfall kunna vara aktuell som ledare. Styrelsen bör rådgöra med ansvarig hos Equmenias nationella kansli (0765053241) eller ansvariga för Trygga Möten på Scouternas kansli för att få hjälp i bedömningen (telefon till Scouternas kansli 08-568 432 00).

Ytterligare information om vem som bör visa upp finns på Scouternas webbsida: http://www.scoutservice.se/artikel/utdrag-ur-polisens-belastningsregister/