Publicerat 

Trygg och säker

Vi vill ha en trygg och säker scoutverksamhet när vi håller på med våra aktiviteter så som hajk, eldning, klättring, paddling, skridskoåkning eller vad det kan vara. För att en aktivitet ska vara trygg och säker behöver vi hela tiden ligga steget före och tänka till kring vilka typer risker vi utsätts för och hur vi kan reducera dessa risker så de är inom en acceptabel gräns. Vi behöver också veta vad vi gör om en olycka händer.

Förebyggande arbete – reducera risker
Identifiera risker. Risk = sannolikhet x konsekvens

Det viktigaste är att identifiera vilka miljöer eller tillfällen där deltagarna utsätts för risker i er verksamhet t.ex. under en hajk. Skriv ner allt ni kommer på som kan gå fel. Riskerna kan t.ex. vara inom följande områden.

  • Aktiviteter
  • Fysiska skador/kroppsskador
  • Trygghet/psykiskt välbefinnande
  • Miljö och terräng
  • Olika risker för deltagare och ledare
  • Kris i samhället
  • Ekonomiska risker.

När ni har listat alla risker ni kommer på använder ni en 5-gradig skala för både sannolikhet och konsekvens. 0 = omöjligt/ofarligt. 5=mycket troligt/väldigt allvarligt.

Exempel:

Patrullen ska på en 2-timmarsvandring i skogen. Ni identifierar två risker och sätter in siffrorna i matrisen längre ner.

  • A) Myror äter upp er mat: Sannolikheten för att detta händer är 0. Konsekvensen anser ni för att vara 2. Ni kan ju vända om, gå hem och äta. Sannolikhet 0 gör att ni hamnar utanför matrisen och inte behöver sätta in någon åtgärd.
  • B) Skavsår: Sannolikheten för att detta händer anser ni vara 3. Alltså en viss sannolikhet. Konsekvensen är inte så allvarlig så ni ger den 1. Totalt befinner ni er i ett grön-gult område vilket betyder att ni behöver tänka igenom några åtgärder som kan reducera risken. Ni tar med skavsårplåster och uppmanar alla att ta på skor/stövlar som har använts ett tag och inte är sprillans nya.
  • C) Eld: Ni ska elda och en risk ni utsätter er för är att en scout faller över elden. Sannolikheten anser ni för att vara 2, konsekvensen anser ni däremot kan bli väldigt stor: 4-5. Ni befinner er nu i orange/rött område. Ni behöver tänka igenom hur ni reducerar risken att detta ska hända. Kanske skapa några gemensamma regler för hur ni rör er runt elden? Ska det finnas vatten tillgängligt? Ska ni sätta upp en trefot som ni dels kan använda när ni gör mat, men som också fungerar som något att gripa tag i om någon mot förmodan skulle tappa balansen? Den bästa regeln är att tänka efter före!

Matrisen här är hämtad från Scouternas häfte ”Säker scout”:

 

Läs mer om riskbedömning i Scouternas material Säker scout.

Scoutledarens ansvar

Det är personen på plats som leder aktiviteten som är ansvarig. Om något går fel eller en olycka händer kan vi som scoutledare inte lägga ansvaret på andra ledare, pastorn eller styrelsen där hemma. Personerna som är ansvariga för aktiviteten måste tydligt kunna visa att de har gjort en säkerhetsbedömning/riskanalys och att alla deltagare och ledare som är med har fått en säkerhetsgenomgång. Det är viktigt att ledarna har erfarenhet och kunskap om den aktiviteten de leder.

Visste du att: Trafikverket ser ansvarig ledare för en kanotutflykt som skeppare och fullt ansvarig för det som gruppen orsakar eller drabbas av under deras vistelse på vattnet? På vilket sätt tar du det ansvaret?

Material

Kurs om Trygg & Säker

Om din förening vill ha en kvällskurs kring Trygg & Säker är ni välkomna att kontakta Equmenias nationella kansli / scoutkoordinatorn, scout@equmenia.se.