Publicerat 

Trygg och säker

Vi vill ha en trygg och säker scoutverksamhet när vi håller på med våra aktiviteter så som hajk, eldning, klättring, paddling, skridskoåkning eller vad det kan vara. För att en aktivitet ska vara trygg och säker behöver vi hela tiden ligga steget före och tänka till kring vilka typer risker vi utsätts för och hur vi kan reducera dessa risker så de är inom en acceptabel gräns. Vi behöver också veta vad vi gör om en olycka händer.

Identifiera risker. Risk = sannolikhet x konsekvens

Det viktigaste är att se på er verksamhet och identifiera vilka miljöer eller tillfällen då deltagarna utsätts för störst risker i er verksamhet. När ni har listat detta använder ni en 5-gradig skala för både sannolikhet och för konsekvens.

Exempel:

Patrullen ska på en 2-timmarsvandring i skogen.

Skavsår är en av riskerna ni identifierar. Sannolikheten för att detta händer är 4. Konsekvensen är inte så allvarlig så vi ger den 1. Totalt 4 poäng.

Ni ska göra upp eld. Det finns en risk för att en scout faller i elden. Sannolikheten anses för 2, konsekvensen kan däremot bli stor: 4. Totalt 8 poäng.

I nästa steg ska ni så fundera på hur ni reducerar riskerna.

Scoutledarens ansvar

Det är personen på plats och som leder aktiviteten som är ansvarig om något går fel. Som scoutledare kan vi inte lägga ansvaret på pastorn eller styrelsen där hemma. Personerna som är ansvariga för aktiviteten måste tydligt kunna visa att de har gjort en säkerhetsbedömning/riskanalys och att alla deltagare och ledare som är med har fått genomgång av detta. Det är viktigt att ledarna har erfarenhet och vet vad de håller på med i den aktiviteten de leder.

Material

Scouterna i Sverige har tagit fram ett material som handlar om just detta. Materialet Säker scout hittar du här: Säker scout

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram dokumentet Friluftssäkerhet som är en bra bakgrund och hjälp att tänka kring trygg och säker verksamhet.

Inspiration kan också hämtas på: Centrum för friluftssäkerhet

 

Krisplan

Equmenias förslag till krisplan finns här. 

Kurs om Trygg & Säker

Om din förening vill ha en kvällskurs kring Trygg & Säker är ni välkomna att kontakta oss.