Publicerat 

Tips till kassören

För att en förening ska fungera så är det bra om det finns pengar i föreningen. Kassörens uppdrag är att se till att dessa tas om hand på bästa sätt. Här kommer några tips till kassören.

 

Kassörens uppgifter

 

Equmenia har tagit fram ett material som ska vara hjälp till Equmenias styrelser. Här hittar du den del av materialet som berör kassörens uppgifter och ekonomi.

 

 

Klicka här för att ladda ner materialet!

 

 

 

 

 

Fundera kring budget

Det kan vara klurigt att komma på sätt för att få fler delaktiga i att fundera kring ekonomi och budget. Om du klickar här så kommer du till ett material som organisationen Vi unga tagit fram, just för att jobba med budget.

Föreningens budget säger något om vad föreningen vill satsa på och vad man tycker är viktigt. I vissa fall skulle man kunna säga att det är det dokument som allra tydligaste säger vart föreningen är på väg i framtiden.

 

Söka bidrag

Ibland kan föreningen behöva mer pengar än de man får in genom bidrag och medlemsavgifter. Då kan man söka bidrag. Equmenia har samlat ihop några tips, som du hittar om du klickar här! Ett annat tips är att kolla på Svensk bidragsförmedling. De kan hjälpa er att söka bidrag (mot betalning), men de har också listat olika bidrag man söka. Ni hittar listan om ni klickar här!

 

På Equmenia Nationellt finns en person anställd som föreningsstrateg. Den tjänsten innebär bl.a. att ta fram material som underlättar för er att vara förening. Materialet kommer att vara klart under året (2017) och då kommer det på hemsidan att gå att hitta allt från hur man skriver ett protokoll till hur man kan leda möten. Vilka uppdrag en ordförande har och vad en justerare egentligen gör. De här tipsen är en del i det arbetet.

Vill du kontakta Equmenias föreningsstrateg så kan du göra det via den här emailadressen: maria.melin@equmenia.se