Publicerat 

Struktur

Struktur

Equmenia är en kristen barn- och ungdomsorganisation med ca. 350 lokalföreningar runt om i landet. Då Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet sker oftast den lokala föreningens arbete i relation till en församling. Sammantaget är det över 30 000 aktiva ledare och deltagare i Equmenias föreningar.

Equmenia är fristående från, men med nära koppling till Equmeniakyrkan. I kyrkans stadgar står det att man anförtror sin barn- och ungdomsverksamhet till Equmenia. Att man valt att ha en separat barn- och ungdomsorganisation inom kyrkan beror framförallt på två saker:

– Möjligheten att vara fullvärdig medlem utan att vara bekännande kristen

– Enklare att utöva inflytande i ett mindre sammanhang.

På liknande sätt ser det ut i de lokala sammanhangen. Detta hindrar dock inte en nära samverkan mellan församling och förening. Tvärtom så utmanar det till att arbeta medvetet med att fördjupa relationerna.

Equmenias högsta beslutande organ är riksstämman. Där möts årligen representanter från alla föreningar. Under riksstämman fattas beslut om verksamhetsplan och budget. Motioner och propositioner bejakas eller avslås. Riksstämman väljer även en styrelse som leder verksamheten fram till nästa riksstämma.

Förutom styrelsen finns ett antal arbetsgrupper, till exempel Nomineringskommittén och stag (strategiska arbetsgrupper). Stagen tillsätts av styrelsen och ansvarar tillsammans med Equmenias nationella personal för olika metodområden så som scout, puls, internationellt, kreativa uttryck samt barn och ungdom.

Equmenia arbetar både nationellt och internationellt. Det internationella arbetet sker i samverkan med olika organisationer och systerkyrkor runt om i världen.

Equmenia är indelade i sju regioner. Samtliga regioner har anställd personal och egna styrelser som ansvarar för verksamheten i respektive region.

Equmenia är tillsammans med Equmeniakyrkan huvudman för fem folkhögskolor.

Equmenia är medlemmar i:

Hela Människan
Bilda
Föreningen för Fairtrade
Scouterna
LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer)
CPGS (The Council of Protestants in Guiding and Scouting)
EMYC (European Methodist Youth & Children)
EBF-YC (European Bapbtist Federation – Youth & Children)