Rasmus Georgii-Hemming #regionstyrelsen

Publicerat 

Häromdagen fick ni läsa om Annika Strömbäck. Nu kommer den andra delen i serien om Equmenia Stockholms styrelse. Låt oss presentera den styrelseerfarne ledamoten som gillar stadgar och Wikipedia!

Namn:
Rasmus Georgii-Hemming
Ålder: 19 år
Bor: Täby
Roll: Vice regionordförande
Sysselsättning: Genomför militär grundutbildning vid Ledningsregementet i Enköping
Tycker om: Friluftsliv, tåg, historia och Wikipedia
Förening och engagemang där: Equmenia Danderyd-Täby. Just nu ganska vilande, tidigare scoutledare tillika vice kårchef och sekreterare i styrelsen.

Hur länge har du suttit i regionstyrelsen och vad har du för erfarenhet från styrelseuppdrag tidigare?
Jag har suttit i regionstyrelsen sedan 2015 och var regionordförande 2016-2017. Jag har också varit sekreterare i styrelsen i min lokala förening sedan 2014 och även varit engagerad i styrelser på annat håll utanför Equmenia.

Hur påverkar tron ditt liv?
Tron ger trygghet och lugn genom vetskapen att jag aldrig är ensam. Den utmanar också till eftertanke i både stort och smått i en strävan efter att handla i Guds anda och försöka göra gott.

Varför är du med i styrelsen och vad kan du bidra med?
Min styrka kommer till sin rätt i stadgefrågor, föreningstekniska frågor och när det kommer till att strukturera arbetet. Jag tycker också att det är viktigt med kontinuitet och kunskapsöverföring och där känner jag att jag bidrar som den styrelsemedlem som suttit längst.

Vad vill du med regionen?
Jag vill att Equmenia Stockholm ska vara en mötesplats där barn och unga från olika sammanhang och olika bakgrunder får träffa varandra och känna en gemenskap i tron på Jesus Kristus. Jag tror att det är viktigt att få se att vi är många tillsammans, särskilt om man kommer från ett mindre sammanhang eller där man är ganska ensam som kristen.

Jag vill också att regionen ska kunna erbjuda stöd och hjälp till alla de fantastiska ledare som vecka efter vecka, år efter år, lägger ned så oerhört mycket tid och engagemang på att skapa en fantastisk verksamhet där barn och unga får utvecklas och växa på sina villkor.