Nationellt scoutläger 2024

Sommaren 2024 ses vi igen till Equmenias tredje nationella scoutläger. Riksstämman 2020 har beslutat att arrangera läger och Equmenias styrelse har börjat planeringen.

Under 2021 ska vi:

  • Bilda en styrgrupp för lägret. Klart!
  • Hitta en lägerplats
  • Hitta lägerchefer
  • Ta fram lägeridén
  • Ta fram organisationsmodellen

Lägerchefer sökes!

Vi söker två ideella och entusiastiska lägerchefer som brinner för scouting, för barn och unga, som känner sig hemma i Equmenia och Equmeniakyrkan, och som vill skapa ett läger där vi växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Lägerplats

I 2013 var Trampolin i Loo i Västra Götaland. I 2019 var Prisma i Mohed i Hälsingland. Vart ska lägret i 2024 vara? Styrgruppen håller på att ta fram ett förslag som därefter går till Equmenias styrelse för beslut. Att hitta lägerplats är ett arbete som har pågått ett tag och som efter planen ska vara klart till sommaren 2021.

Vet du om en plats som rymmer 4000 personer, där det finns lokalt engagemang i församlingar och föreningar och en kommun som är positiv till besök av massor av scouter så kontakta oss.

Förslag till lägerplats 2024 skickas senast 5 april 2021 till atle.svanberg@equmenia.se