Nationellt scoutläger 2024

Sommaren 2024 ses vi igen till Equmenias tredje nationella scoutläger. Riksstämman 2020 har beslutat att arrangera läger och Equmenias styrelse har börjat planeringen.

Under 2021 ska vi:

  • Bilda en styrgrupp för lägret. Klart!
  • Hitta en lägerplats – på gång!
  • Hitta lägerchefer – på gång!
  • Ta fram lägeridén
  • Ta fram organisationsmodellen

Lägerplats

I 2013 var Trampolin i Loo i Västra Götaland. I 2019 var Prisma i Mohed i Hälsingland. Vart ska lägret i 2024 vara? Styrgruppen håller på att ta fram ett förslag som därefter går till Equmenias styrelse för beslut. Att hitta lägerplats är ett arbete som ska bli klart under 2021.