Seminarium medarbetardag i Sölvesborg 5 juni

Publicerat 
Här finns material från min presentation under medarbetardagen i Sölvesborg 5 juni, om hur vi kan forma gemenskaper där unga växer i tro, delaktighet och engagemang.

MANUS Led med ditt liv – ge plats för nästa generation i kyrkan

PRESENTATION Led med ditt liv – Equmeniakyrkan Syd 5 juni 2019

Växa i tro planen (Prezi-presentation)

Anteckningar med frågeställningarna från de olika grupperna: 

 • Hur kan man engagera de äldre att leda nästa generation?
  Pensionärer, osv… Söndagsskola…
 • Hur knyter vi samman erfarenheter av Gud och förankra i kunskapen om Gud?
 • Ungas språk – vi behöver möta dem på ett sätt som de förstår?
  Om vi inte förstår behöver vi börja där. Det är första steget.
  Acceptera att det är ett annat sätt.
 • Hur formerar vi oss till ett liv som berättar om tron?
  Vi drabbas av dualism. Tro och andra områden. Hur tar vi ytterligare ett steg för att ha ett VARFÖR och en SANNING över mitt liv?
 • Hur kan vi vara en församling för nästa generation
  om de ständigt flyttar därifrån?

 

Mer information om Equmenias Ledarbok ”Led med ditt liv – fyra grunder för att leda unga”

Hör av dig om du har vidare tankar, frågor eller funderingar!

/Magnus Sternegård

magnus.sternegard@equmenia.se