Publicerat 

Regionfest och Regionstämma

Gud gör något nytt!

Välkommen till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter – inåt och utåt!

Anmälan till dagen sker på listor som finns i de lokala församlingarna.

Denna dag har Equmenia Syd också sitt årsmöte som kallas regionstämma. Där har du som är medlem i någon av Equmenia Syds föreningar chansen att påverka vad regionen ska arbeta med! Stämman hålls innan regionsfestens aktiviteter börjar så att även du som är ledare eller bara intresserad kan vara med på båda.
Årets stämma börjar med fika kl. 9.30 och sedan ägnar vi oss åt förhandlingar och samtal innan det är lunch och regionfesten med seminarier och gudstjänst tar vid.
I år arrangeras också en barnsångardag parallellt med regionsfesten. Alla barn i åldrarna 7-16 är välkomna att vara med och sjunga tillsammans med Jonas Engström. Övningarna börjar kl.14.00 och konsert blir det under middagen.

9:30 Drop in-fika

10.00 – 13.00 Equmenia Syds stämma med förhandlingar och samtal

13:00 Lunch

14.00 Kördag för barn med Soul Children startar

14:00 Gemensam storsamling för församlingarna och Equmenia med information och introduktion av seminarier. Medverkan av Charlotte Thaarup m.fl.

14.30 Valbara seminarier inklusive tid för fika
1. Ann Westblom – Dela Ordet – om bibelbruk och andlig vägledning i  församlingens liv.
2. Tuve Skånberg – Kyrkans ansvar för politiken
3. Kent & Rhonda Egging – Friskvård för äktenskapet
4. Jonas Lund – Lärjungaskap och identitet (Equmenia-inriktat)

16.00 Valbara seminarier
1. Ann Westblom – Dela Ordet – om bibelbruk och andlig vägledning i församlingens liv.
2. Tuve Skånberg – Kyrkans ansvar för politiken
3. Kent & Rhonda Egging – Friskvård för äktenskapet
4. Enkelt PULS-pass utomhus (PULS är Equmenias idrottsarbete)

17:00 Middag och konsert med Soul Children

18:30 Gudstjänst med nattvard – Om kallelsen – Jonas Lund, Dan-Inge Olsson och lovsångsband.

21.00 Fortsatt fika och häng med övernattning för ungdomar.

 

Lite formalia inför stämman:

Equmeniaförening har rätt att sända ombud enligt följande:
-25 medlemmar ger rätt till 2 ombud
26 – 50 medlemmar ger rätt till 3 ombud
51 – 75 medlemmar ger rätt till 4 ombud
76 – 100 medlemmar ger rätt till 5 ombud
101 – 150 medlemmar ger rätt till 6 ombud
151 – 200 medlemmar ger rätt till 7 ombud
200 eller fler medlemmar ger rätt till 8 ombud

Medlemsantal enligt statistikrapport vid föregående års slut.

Ladda hem kallelsen här: EqSydKallelse2017

Här finns handlingarna: Handlingar EqSyd 2017

Handlingarna till stämman kommer att mailas ut till föreningarnas ordförande samt finnas för nedladdning här senast en månad före stämman.