Publicerat 

Regionstämma

2020 års Regionsfest och Regionstämma hålls 3e oktober i Centrumkyrkan Tumba

Gå till evenemang 

 

 

Nominera gärna personer som du vill ska sitta i valberedning eller styrelsen!

Skicka gärna en motion

Motionsrätt till regionstämman har:

 • lokalföreningar
 • medlemmar

Motion ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta om.

Motion till regionstämman ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före regionstämmans öppnande. Regionstyrelsen har dock rätt att lägga fram en motion till regionstämman även om den inkommit senare.

 

För att komma i kontakt med valberedningen kontakta regionen så lämnar vi ut kontaktuppgifter.

 

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud

51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud

101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud

301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud

601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon representerar. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte eller styrelse. Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i andra organ instiftade av regionstämman, ledamot i Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.

Yttrande- och förslagsrätt har:

 • ledamot av regionstyrelsen eller andra organ instiftade av regionstämman,
 • ledamot av organ instiftade av regionstyrelsen,
 • revisorerna, samt
 • regionsamordnaren och generalsekreteraren.

Yttranderätt har:

 • alla regionens medlemmar,
 • Equmenias styrelse och anställda,
 • av regionstyrelsen inbjuden gäst,
 • Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare i regionen.
 • övriga som regionstämman beslutar att bevilja yttranderätt.

 

Tidigare Stämmor
2019

Handlingar regionsstämman 2019

Årsmötesprotokoll Equmenia Stockholm 2019

Verksamhetsplan 2020

 

2018

Handlingar regionstämma 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsplan 2019

 

2017

Handlingar Regionstämma 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsplan 2018

2016

Handlingar till Regionstämma 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsplan 2017