Publicerat 

Regionstämma

Varje år har Equmenia Öst ett årsmöte som kallas regionstämma. Där har du som är medlem i någon av Equmenia Östs föreningar chansen att påverka vad regionen ska arbeta med!

Årets regionsstämma är i Fjällstugan, Jönköping den 12/10. Mer information om denna dag hittar du här.