Publicerat 

Pulsgrupp

Puls viktigaste arbete är Pulsgrupperna, ett idrottsarbete i en lokal Equmeniaförening/församling. En Pulsgrupp kan fungera som en ingång till gudstjänster och samtal om kristen tro. Det blir också en uppmuntran och bekräftelse till församlingens kristna idrottare och motionsintresserade.

Det finns idag omkring 60 Pulsgrupper i hela landet, här kan du läsa om några av dem!


Puls Sjökumla –  Uteträning

Puls Väse – Idrottskonfa


Puls Fiskebäck – Uteträning


Puls Vretstorp – Cirkelträning

Puls Smålandsstenar – fotboll med ensamkommande flyktingar

Puls Vårgårda – BarnPuls

Hoppas ni blir inspirerade att starta en Pulsgrupp! Ni blir en del av Equmenias idrottsgemenskap och kan skapa nätverk med andra kristna idrottare. Dessutom blir ni en förebild för andra kyrkor som vill jobba med tro och idrott.

Det är inte svårt att skapa en Pulsgrupp och det kostar inget. Men det finns några saker för dig som ledare att tänka på, gemensamma mål för att Pulsarbetet ska peka mot kristen tro och Jesus Kristus.

1. En Pulsgrupp jobbar alltid både med tro och idrott.

Hur man uttrycker sin tro i Pulsgruppen är inte alltid så lätt att förklara, men det kan till exempel vara en andakt, bjuda in till tonårsgruppen, eller läser ur en andaktsbok. Det viktigaste är att Pulsgruppsledaren själv kan svara på hur man kombinerar tro och idrott. På vilket sätt ni idrottar eller motionerar spelar ingen roll, alla är välkomna att starta en Pulsgrupp.

2. Det ska finnas en koppling till en församling i Equmeniakyrkan eller en Equmeniaförening

Allt Equmenias arbete görs för våra kyrkor och föreningar och Pulsgrupperna är ett sätt att binda samman det stora idrotts- och motionsintresset i landet. Puls följer Equmenias värdegrunder och vision, Pulsgrupperna är en självklar del av detta.

3. Varför vill ni starta en Pulsgrupp?

Det är viktigt att föreningen/församlingen kan svara på frågan varför man har en Pulsgrupp. Det finns inget givet eller korrekt svar men att aktivt arbeta med tro och idrott och ha en formulerad målsättning kan hjälpa ledarna i deras ledarroll. Om det känns svårt med formuleringen, prata gärna med Equmenias idrottskoordinatorer, så hjälps vi åt att sätta ord på era tankar och visioner!

4. Lägga ut en text på er hemsida

Pulsgruppen ska förstås vara del av kyrkans verksamhet, det syns tydligast genom en presentation på hemsidan. Dessutom blir det bra reklam för att locka deltagare till er Pulsgrupp. Målet är ju att nya människor ska komma i kontakt med er kyrka!

När ni bestämt er för att köra igång, kontakta våra idrottskoordinatorer eller er regionsamordnare.