Publicerat 

Pulsåret

Ett år med tro, idrott och ledarskap där du får växa i gemenskap med andra och Jesus.
Sök till Pulsåret på Södra Vätterbygdens Folkhögskola!

 

Plsåret

Upplägget för Pulsåret är lika genialt som det är enkelt. Tillsammans med dina klasskamrater i Bibelåret får du möjlighet att lära dig mer om Bibeln och kristen tro. För undervisningen står SVF:s erfarna och pålästa lärare.
Dessutom lägger vi förstås stort fokus på idrottsutövandet, under ledning av SVF:s idrottslärare och duktiga instruktörer inom olika idrotter. Kvällstid ges möjlighet att praktisera som ledare i en lokal förening eller pulsgrupp.

En del av Bibelåret på SVF

I 40 år har bibellinjen funnits på SVF och genom åren har tusentals elever passerat genom utbildningen. Unga människor som alla haft det gemensamt att de velat lära känna nya människor, umgås med Bibeln, ställa frågor och söka svar, låta tron få fäste och mogna. Pulsåret är en del av Bibellinjen och under året kommer undervisningen bland annat handla om:
• Gamla Testamentet
• Nya Testamentet
• Den kristna trons innehåll
• Andlig vägledning
• Själavård och livsfrågor
• Ledarskap och ledarmetodik

Mer om idrottsundervisningen

Idrottsundervisningen syftar till att bredda och fördjupa ditt idrottsintresse samt att ge dig en ökad förståelse för hur man kan resonera kring relevanta ämnen som kost och hälsa. Undervisningen kommer bland annat innehålla:
• Idrottsledarskap
• Lagbollsport
• Motionssport
• Racketsport
• Träningslära
• Friluftsliv

Praktik

Tillsammans med Bibelåret och Musiklinjen åker klassen på praktikhelger. Det kan innebära en idrottsdag + gudstjänst i en församling, där hela klassen får planera och genomföra ett arrangemang tillsammans.

Läger och resor

Pulsårets elever får möta världen genom spännande utlandsresor. Tidigare klasser har studerat idrottsverksamheten på North Park University i Chicago, besökt hjälpinsatser med romska familjer i Moldavien och upplevt Israels historiska platser.

Ansökan

Ansökningsblankett går att finna på www.svf.fhsk.se.

Vi som står bakom Pulsåret

Södra Vätterbygdens Folkhögskola vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, kön, funktionsnivå eller sexuell läggning. SVF vill vara en mötesplats för människor och idéer.  Huvudman är Equmeniakyrkan och Equmenia.

Har du frågor kring Pulsåret eller vill du veta mer om Equmenias idrottsarbete Puls?
Kontakta oss!

JAKOB HANBERGER

Idrottskoordinator Equmenia
076-505 32 26
jakob.hanberger@equmenia.se

JOHN AHLSTRÖM

lärare SVF
073-326 64 44
john.ahlstrom@svf.fhsk.se