Publicerat 

Pulsåret

Ett år med tro, idrott och ledarskap där du får växa i gemenskap med andra och Jesus. Sök till Pulsåret på Södra Vätterbygdens Folkhögskola!

Elever Pulsåret
Oskar, Louise och Erik

Oskar: Bra kombination mellan tro, idrott och intressanta föreläsningar, en miljö att växa i med stort utrymme att diskutera livets viktiga frågor.

Louise: Det är både en personlig och kunskapsmässig resa med lek, trygghet, utveckling, självförtroende, kärlek och tro!

Erik: Om man precis slutat gymnasiet så är det skönt att göra något helt annat ett år. På Puls finns en grym inriktning där vi sportar mycket och får god undervisning för att kunna blir en bra ledare. Kanske världens bästa grej?

Om Pulsåret

Upplägget för Pulsåret är lika genialt som det är enkelt. Tillsammans med dina klasskamrater i Bibelåret får du möjlighet att lära dig mer om Bibeln och kristen tro. För undervisningen står SVF:s erfarna och pålästa lärare.
Dessutom lägger vi förstås stort fokus på idrottsutövandet, under ledning av SVF:s idrottslärare och duktiga instruktörer inom olika idrotter. Kvällstid ges möjlighet att praktisera som ledare i en lokal förening eller pulsgrupp.

En del av Bibelåret på SVF

I 40 år har bibellinjen funnits på SVF och genom åren har tusentals elever passerat genom utbildningen. Unga människor som alla haft det gemensamt att de velat lära känna nya människor, umgås med Bibeln, ställa frågor och söka svar, låta tron få fäste och mogna. Pulsåret är en del av Bibellinjen och under året kommer undervisningen bland annat handla om:
• Gamla Testamentet
• Nya Testamentet
• Den kristna trons innehåll
• Andlig vägledning
• Själavård och livsfrågor
• Ledarskap och ledarmetodik

Mer om idrottsundervisningen

Idrottsundervisningen syftar till att bredda och fördjupa ditt idrottsintresse samt att ge dig en ökad förståelse för hur man kan resonera kring relevanta ämnen som kost och hälsa. Undervisningen kommer bland annat innehålla:
• Idrottsledarskap
• Lagbollsport
• Motionssport
• Racketsport
• Träningslära
• Friluftsliv

Praktik

Tillsammans med Bibelåret och Musiklinjen åker klassen på praktikhelger. Det kan innebära en idrottsdag + gudstjänst i en församling, där hela klassen får planera och genomföra ett arrangemang tillsammans.

Läger och resor

Pulsårets elever får möta världen genom spännande utlandsresor. Läsåret 2017/18 åkte klassen till Moldavien, för att se arbete  Under vårterminen anordnar vi två resor: en resa till Equmenias Fjällkurs och en gemensam resa till Chicago, USA. På plats i Chicago kommer vi bland annat besöka kyrkor som på olika sätt arbetar med idrott i sin verksamhet. Resan sker till ett självkostnadspris.

Ansökan

Ansökningsblankett går att finna på www.svf.fhsk.se. Till ansökan ska du också bifoga ett personligt brev där du berättar lite om dig själv samt:
– varför du vill gå Pulsåret
– vilka erfarenheter du har av olika idrotter
– vilken relation du har till kyrka/församling

Vi som står bakom Pulsåret

Södra Vätterbygdens Folkhögskola vilar på kristen värdegrund och ser alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, kön, funktionsnivå eller sexuell läggning. SVF vill vara en mötesplats för människor och idéer. SVF har totalt ca 300 elever på de långa kurserna med ett internat för 136 personer. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman är Equmeniakyrkan och Equmenia. Puls – Tro & Idrott är idrottsgrenen inom Equmenia. Puls vill möta det idrottsintresse som finns runtom i våra församlingar och föreningar.

Har du frågor kring Pulsåret eller vill du veta mer om Equmenias idrottsarbete Puls?
Kontakta oss!

JAKOB HANBERGER

Idrottskoordinator Equmenia
076-505 32 26
jakob.hanberger@equmenia.se

JOHN AHLSTRÖM

lärare SVF
073-326 64 44
john.ahlstrom@svf.fhsk.se