Publicerat 

Prisma

Har du hört talas om Prisma? Prisma är Equmenias nästa nationella scoutläger och kommer att hållas sommaren 2019. Ett nationellt scoutläger är ett bra tillfälle för scouter och ledare att träffa andra från hela vår rörelse och låta sig inspireras av nya idéer och tankar. Det är givetvis också ett tillfälle att möta Jesus.

Alla som är med på lägret kommer att få möta omvärlden och se hur det är möjligt att påverka sin omgivning. Olika aktiviteter ska ge inspiration till vardagen såväl som framtiden för kristna scouter. Ett prisma är ganska platt och kraftlöst utan ljuset. På samma sätt är det med oss människor. När Jesus som säger sig vara världens ljus får lysa i och genom oss kan vi verkligen komma till vår rätt. Med hans ljus kan vi visa regnbågens alla färger och fler former än man tror är möjligt.

 

Gilla Prismas sida på Facebook för att ta del av de senaste nyheterna!

Prisma på Facebook

 


Lägret är i MOHED, Söderhamns kommun

Mohed är en plats som är omgiven av den ståtliga svenska skogen, med närhet till badvatten men även människor och bebyggelse i närheten. Det ger oss möjlighet att vara ett scoutläger mitt i verkligheten och i en engagerad och driven scoutregion. Det är enkelt att ta sig till Mohed och platsen ger oss möjlighet att följa lägrets vision: ”Ett läger där Jesus gör avtryck i scouten och scouten gör avtryck i världen.” Lägret Prisma 2019 kommer att bli fantastiskt på denna plats!

 


Datum

Prisma är 21-27 JULI 2019

 


Ålder

Vem får åka på Prisma? Alla åldersgrupper inom scouterna får vara med på hela lägret. Däremot är det endast under fredagen som det finns program utformat till just åldersgruppen ”Spårarna”.

 


Vad vill du göra?

För att göra detta läger riktigt bra behöver vi hjälp med både stort och smått. Allt från att fixa bra aktiviteter och andakter till att dra elkablar eller fixa ved. Det finns många olika uppgifter som behöver utföras för att få ihop ett läger för ca. 3000 scouter och ledare. Dessa uppgifter behöver utföras av flera individer som alla jobbar för samma sak: att scouter, ledare och funktionärer ska få en chans att möta varandra, omvärlden och givetvis Jesus.

Vill du hjälpa oss? Eller vet du någon annan som vill? Här finns information om alla områden där vi söker funktionärer. Om du eller någon du känner vara med och skapa förutsättningar för att Prisma ska bli ett fantastiskt läger är det bara att höra av sig till någon av kontaktpersonerna nedan. Oavsett vad så hoppas vi att vi ses sommaren 2019!

Var redo!
/Lägerledningen genom Lägercheferna Charlie Sporre och Alexander Hjertén


Kaplanfunktion

Jag heter Conrad och är ansvarig för kaplanfunktionen under Prisma. Att sitta i styrgruppen för kaplanerna innebär att tillsammans med fyra andra ha ett övergripande ansvar för att den kristna profilen på lägret blir tydlig och enhetlig. Styrgruppen kommer att bestå av mig från lägerledningen samt en ansvarig för respektive undergrupp: lovsång, gudstjänst, pilgrimsverksamhet och dagligt program. Tillsammans med de som ansvarar för Prismas programgrupp ska vi se till att Equmenias profil med kristen scouting blir en självklar del av hela lägret.

Lovsång

Den som är ansvarig för lovsång kommer att ha ansvar för att lovsången fungerar på lägret. Det innebär att sköta rekrytering av alla som kommer att behövas för att det ska flyta på och se till att det finns lovsång på de delar av lägret där vi tillsammans anser att det är ett givet inslag.

Gudstjänster

Att ha ansvaret för gudstjänsterna på lägret innebär ett övergripande ansvar för att sätta ihop gudstjänstgrupper och se till att gudstjänsterna fungerar på lägret. Allt ifrån de stora gudstjänsterna till små andakter. Det inbegriper också att tillsammans med platsgruppen fundera över hur kyrkorna bör se ut på lägret och var de ska finnas.

Pilgrim

Som en självklar del av lägret vill vi se en grupp med pilgrimer som finns till för samtal om stort och smått där lägret händer. Kristen scouting är inte något som man bara gör i kyrkan eller på andakten och sedan glömmer bort. Den ansvariga för pilgrimsverksamheten ska arbeta för att få fram volontärer som vill vara ute på lägret och synas samt finnas till för samtal och svara på frågor när de dyker upp.

Dagliga studier

Att vara på scoutläger innebär att få lära sig nya saker. Som kristen scout lär man sig om Gud och Jesus. Den som är ansvarig för lägrets dagliga studier kommer att arbeta tätt ihop med de som har hand om programmet. Arbetet innefattar att på ett så bra sätt som möjligt få in undervisningen i det dagliga lägerlivet och så mycket som möjligt få till en undervisning som inte slutar efter morgonens andakt. Vi ser också att det tillverkas ett material som kan användas i de lokala föreningarna några gånger under våren 2019 för att förbereda inför lägret. Självklart är detta en för stor uppgift för en person så rekrytering kommer att vara en viktig arbetsuppgift.

Det går bra att höra av sig till Conrad för intresseanmälan eller frågor:
conrad@prisma2019.se


PROGRAM

Jag heter Albin har huvudansvaret för dagsprogram, mötesplatser, ledarprogram, scen och allt som händer under lägret. Jag söker efter funktionärer, kanske någon som drömmer om att driva ett av lägrens caféer eller en person som vill hålla i en scoutpass om potatistryck? I sådana fall är det utan tvekan oss i programgruppen man ska höra av sig till.

Just nu söker vi särskilt efter någon som kan tänka sig ett övergripande ansvar för dagsprogrammet. Denna person kommer bland annat ha ansvar för spontanaktiviteter, schemaläggning av program och projekt. Givetvis kommer vi från lägerledningen att finnas där som stöttning.

Intresseanmälan eller frågor kan skickas till Albin:
albin@prisma2019.se


Kommunikation – Ekonomi – Handel/inköp

Jag är Andreas från Småland. Mitt ansvar i lägerledningen är brett och roligt: mat, kommunikation, ekonomi samt både handel och inköp. Oavsett om man vill laga mat eller sköta räkenskaperna, utforma produkter till shoppen eller ta emot deltagare i info-navet så är det till mig man hör av sig.

Handel och inköp är nästa grupp som ska sättas ihop. Det handlar om allt från att hitta inköpskanaler för allt till lägret, till att hitta bra produkter till shoppen. Som ansvarig är man också ett stöd till andra grupper vid diverse inköp. Gruppen för handel och inköp kan också bestämma om vi kanske ska ha en ”eftermarknad” när lägret är slut. Hit behöver vi personer med kunskap och erfarenhet, eller bara någon som tycker det verkar roligt och är intresserade av att få lära sig mer.

Skriv frågor eller intresseanmälan till mig, Andreas: andreas@prisma2019.se


PLATS

Jag heter Marie och har fått uppdraget att vara platsansvarig på Prisma. En stor uppgift, vilken jag självklart inte kommer klara av själv. Därför bildas just nu ett platsteam som tillsammans kommer att planera uppbyggandet av lägerplatsen med allt vad det innebär. Det handlar om allt från avlopp och vatten till logistik och sponsring.

Alla som känner att de har kunskaper och erfarenheter som är lämpade och vill vara med att bygga upp Prisma som plats är varmt välkomna att höra av sig till mig. Längre fram kommer vi även behöva människor i olika grupper som arbetar med specifika saker. Allt från transporter och el till byggnationer och mycket mera.

Intresseanmälan och frågor skickas till:
marie@prisma2019.se


Funktionärsansvarig – Säkerhet – Brand – Sjukvård – Krishantering – Ledarvård/ledarutbildning

Mitt namn är Mikael och jag är ansvarig för flera viktiga lägerfunktioner under lägret och behöver hjälp av många olika människor för att få till ett så tryggt och välfungerande läger som möjligt. Till dessa funktioner söker vi personer som vill vara med och hjälpa till med säkerheten på lägret eller kanske anordna ledarvård och ledarutbildning. Vi har även behov av någon som vill plåstra om personer som skadat sig eller av annan anledning inte mår bra.

Till mig ska man skriva om man vill hjälpa till med något av följande:

• Brandmän
• Brandpostsinspektörer
• Nattvakter/brandvakter
• Badvakter
• Ledarvårdare
• Sjukvårdare (läkare, sjuksköterskor)

Skriv intresseanmälan eller eventuella frågor till:
mikael@prisma2019.se


Här finns funktionärsbeskrivningarna som pdf-dokument. Ladda ner, skriv ut och ta med till dina scoutledarkollegor.

Prisma 2019