Pengapotten – för peppiga planer

Just nu längtar många efter att ses och att det ska hända något roligt! Vi vet att många föreningar jobbat hårt med att ställa om och att det tagit mycket energi. Trots det tror vi det är viktigt att planera för arrangemang i sommar eller höst för unga att se fram emot.

Equmenia har skapat ”Pengapotten” med en miljon kronor! Den finns för inspirera er att visionera om vad ni vill göra i er förening och på den ort där ni finns utifrån de förutsättningar som är möjliga.

För att vi ska veta hur det gått med projektet så ska ni skicka in följande: 

 • En kort text om vad ni gjorde och hur det gick. 
 • En kort film (max två minuter) eller bilder (max fem stycken) från er peppiga plan.  
 • Återredovisning av ekonomin. Oanvända projektpengar ska återbetalas till Equmenia. 

Detta skickar ni till info@equmenia.se så snart som möjligt efter genomförandet av ert projekt. Nedan kan ni läsa mer om vad de olika delarna innebär. 

Kort text 
Beskriv kortfattat vad ni hade för peppig plan (återanvänd text från ansökan om ni vill). Berätta om ni lyckades genomföra det som ni ville, om det blev som ni trodde och vad ni har lärt er. 

Film eller bild 
Film och bild kan komma att publiceras i Equmenias sociala medier och på webbsida för vi är övertygade om att er peppiga plan kan få vara till inspiration för andra! Tänk därför på att ha godkännande från alla som visas i film och bild. Om ni har svårt att få in godkännande från alla så bör ni ha det i åtanke när ni filmar/fotograferar. Filma och fotografera t.ex. närbilder, händer som gör något eller fötter som hoppar eller springer. 

Fotografera gärna mitt i stunden och fånga ögonblick som verkligen visar vad er peppiga plan handlar om.  

Om ni vill göra en film så är det bra att börja med att tänka ut vilken sorts film ni vill göra. Det lättaste är att göra en film utan ljud (musik kan läggas på i efterhand, men tänk på att använda musik som ni har rättigheter till). Filma många ganska korta klipp från många olika situationer som sen kortas ner och klipps ihop. Om du vill att någon ska prata på klippet är det viktigt att tänka på att det måste vara ganska tyst runtomkring (t.ex. att det inte blåser för mycket). 

Bestäm innan om det ska vara liggande eller stående klipp. Det beror på var ni primärt vill visa er film.  

Utse någon som har som uppgift att filma. Fundera på om ni har ett barn eller ung person i er närhet som kan vara filmansvarig. Antingen att bara filma eller också redigera. Många unga är duktiga på att skapa eget innehåll till sina sociala medier-konton och har därför koll på vilka appar elelr program som kan användas för video-redigering.  

Återredovisning av ekonomi och ev. återbetalning 
När ni genomfört ert projekt vill vi få en ekonomisk rapport om hur ert projekt gick. Lämpligt är att ni lägger det som ett eget verksamhetsnummer i er redovisning om ni använder er av verksamhetsnummer så att ni kan få ut en separat resultaträkning. Använder ni er inte av det är huvudsaken att man kan se vilka kostnader som hör till projektet.  Ni behöver skriva upp alla inköp ni gör så att det vid behov går att kontrollera kostnaderna, dvs er rapport ska vara mer detaljerad än ”mat 5000 kr”. Vi kommer inte be att ni ska skicka in alla kvitton och fakturor till oss men vi vill ha en detaljerad redovisning över hur pengarna använts.  

Om ni får pengar över vill vi få dem insatta på vårt bankgiro 293-0543 med texten ”åter oanvända pengar Pengapotten från (skriv er förening och projekt, t.ex.), Equmenia Alvik för projekt vattenrutschkana”  

Om ni har ett projekt som inte går att utföra under hösten på grund av rådande restriktioner är det helt ok att behålla pengarna till nästa år. Om ni bestämmer er för att inte genomföra projektet överhuvudtaget behöver ni kontakta oss och sedan skicka in pengarna till vårt bankgiro 293-0543 med texten ”inställt projekt (skriv er förening och projekt, t.ex.) Pengapotten från Equmenia Alvik för projekt vattenrutschkana”. 

Har ni frågor? Tveka inte att höra av er! 

Skriv till info@equmenia.se  

 • Låtskrivarhelg
 • Satsig ungdomskväll
 • Barnkalas för alla samhällets barn
 • Familjekvällar med scouterna
 • Sportläger
 • Bibelutdelning och messy church
 • Hinderbana
 • Peppig grill-och badkväll med tonår
 • 80-årsfest för scoutkåren
 • Kickoff-fest för hela föreningen
 • Efterkonfa resa till Göteborg
 • Ungdomsmöte
 • Maffig julmarknad
 • Bygga vindskydd
 • Scouthajk mitt i stan
 • Unga vuxna-helg utanför Luleå
 • Slåtterfest
 • Bygga utescen
 • Scoutfest med övernattning
 • Höghöjdsbana med tonår och tweenies
 • Nytt utedass vid scoutstuga
 • Glasscafé med skattjakt, streetbasket och grill
 • Pizzaugn 
 • Kajakhajk
 • Tyst rep-lokal för band
 • Mellanmellis och idrottskvällar
 • Nya brädspel till föreningen
 • Proffsinspelning Soul Children och Livslust
 • Supercool kom-igång-fest
 • Minecraft-LAN i kyrkan
 • Filmfestival
 • LAN-bord och tält till höstlovsLAN
 • Ombyggnation videostudio
 • Rusta upp frisbeegolfbana

Ansökan till Pengapotten har stängt.

Hur går det till?

Sätt igång!

Samla er förening på det sätt som är möjligt och spåna på vilka mötesplatser som behövs just nu för att skapa gemenskap, inspiration och glädje. Utgå från målgruppen och låt personer från den gruppen vara med och planera.

Ansök

Fyll i en ansökningsblankett och skicka in till Equmenia senast 15 maj.

Planera och genomför

Planera och genomför ert projekt. Se nedan för tips och stöd.

Redovisa

Berätta hur det gick, visa bild/film och meddela hur mycket pengar som gick åt.

Vad kan vi hitta på?

Det vet ni bäst! Fundera på vad unga i er förening och på er ort behöver under och efter denna speciella tid. Kanske en överambitiös tårtfest för framtidshopp? Eller en biblisk skattjakt för julstämning? Tänk både stort och rimligt. Kanske kan ni göra något större om ni går ihop med andra föreningar runt en idé?

Lista pengapott

Peppiga projektplaneraren

Här finns en övning med mer eller mindre galna och rimliga alternativ. Ladda ner, skriv ut, klipp isär och lägg i tre olika burkar. Låt alla dra en lapp från varje burk och läs sedan upp kombinationen. Det är förslag på peppig plan! De kombinationer som skapas är nödvändigtvis inga realistiska planer, snarare roliga exempel för att sätta igång tankar, idéer och inspiration.

Om ni vill kan ni skriv ner egna exempel under rubrikerna ”HUR?”, ”VAD?” och ”VARFÖR?”. Det är ett bra sätt att ytterligare sätta igång idéprocessen. Fokusera extra på rubriken ”VARFÖR?” Att veta varför projektet ska genomföras och vilken effekt som önskas uppnås är viktigt för att det ska bli lyckat.

Den här övningen går bra att göra även i digitala möten. Då kan bilden nedan vara ett lättare sätt att slumpa fram peppiga planer. Gå en runda och låt alla säga vilken plan de fick.

Längre ner finns instruktion för ”styrkebaserad undersökning” som kan vara ett bra sätt att sätta igång tankarna kring vad ni vill göra.

Styrkebaserad undersökning

Börja med en bred undersökning av det som er gemenskap är riktigt bra på. Vi har gjort goda erfarenheter och behöver dela dessa berättelser! Det kan ske genom intervjuer eller samtal i grupp. Försök att få med så många som möjligt med olika perspektiv. Dela sedan med er av dessa berättelser till varandra. Fundera över: Vad är det minsta vi kan göra nu, som får störst positiv effekt?

Berätta om en gång då det kändes riktigt bra att vara med i föreningen. När är er verksamhet som bäst bland barn och unga? Lyssna in unga i verksamheten.

Detta är drömstadiet där ni får dela idéer och drömmar. Ta vara på alla goda berättelser och våga se möjligheter framåt. Använd gärna digitala blädderblock eller liknande, för att genom ord eller bilder teckna upp drömmarna! Redovisa dem för varandra.

Vad drömmer ni om? Det ni ser framför er – hur skulle det kunna se ut i den bästa av världar? Vilken betydelse får era drömmar för andra?

Här sätter ni er i arbetsgrupper för att se över de kreativa idéer och drömmar som ni kom fram till i steg 2. Ta fram några förslag som målar upp positiva bilder av hur föreningen skulle kunna vara i framtiden. Den bygger vidare på era berättelser och det som redan är positivt.

I detta fjärde steg så handlar det om att formulera målsättningar och planera.

Hur kan vi göra detta i verkligheten? Hur gör vi om Coronaläget är annat än vi hoppas?

Hjälp med den styrkebaserade undersökningen?

Vill din förening ha hjälp att genomföra den styrkebaserade undersökningen? I ”Drömfabriken” får föreningen hjälp med detta med tillsammans med en handledare.

Vem får pengar?

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har gett Equmenia pengar som ska komma Equmenias föreningar till del. Därför har vi kunnat skapa ”Pengapotten” för att alla föreningar i Equmenia (och enskilda grupper i föreningar) ska kunna söka.

Projekt som främjar gemenskap för barn och unga och står för nytänkande premieras.

Följande punkter kommer vara vägledande när ansökningarna behandlas.

 • Främjar projektet gemenskap för barn och unga
 • Är det nytänkade och inspirerande?
 • Finns den aktuella målgruppen med i planeringen av projektet?

Alla lokalföreningar får söka, även grupper inom föreningar kan söka, t.ex. tonår i Equmenia Abrahamsberg eller scout i Equmenia Stuvsta. Equmeniaregioner får tyvärr inte söka då dessa pengar måste gå till lokalföreningarna och regionerna är egna juridiska personer. Däremot kan flera lokalföreningar gå samman och söka tillsammans. Inte heller deltagargrupper i församlingar får söka. 

Vi har inte satt något maxtak på belopp men förhoppningen är att pengarna ska fördelas mellan många föreningar. Om flera föreningar söker ihop har de större chans att få höga belopp.

Vi sätter inget maxantal på ansökningar per förening, utan alla får söka så mycket de vill.  

Tanken är inte att vi ska bekosta fasta tjänster, men arvode för en talare på en ungdomskonferens kan vara ok.

Ja, men det är bara Equmeniaföreningen som kan göra själva ansökan. 

Ja, dessa utesluter inte varandra. 

Vi prioriterar ansökningar för arrangemang som riktar sig till barn och unga men det kan också bli möjligt att få pengar till en ledarsatsning beroende på vad den innehåller.   

En grupp bestående av representanter från Equmenia nationellt och regionalt samt styrelsen.  

Pengarna delas ut detta år och tanken är att de ska användas under sommar/höst men om det skulle behövas går det att skjuta fram projektet.  

Återrapportering 

För att vi ska veta hur det gått med projektet så ska ni skicka in följande: 

 • En kort text om vad ni gjorde och hur det gick. 
 • En kort film (max två minuter) eller bilder (max fem stycken) från er peppiga plan.  
 • Återredovisning av ekonomin. Oanvända projektpengar ska återbetalas till Equmenia. 

Detta skickar ni till info@equmenia.se så snart som möjligt efter genomförandet av ert projekt. Nedan kan ni läsa mer om vad de olika delarna innebär. 

Kort text 
Beskriv kortfattat vad ni hade för peppig plan (återanvänd text från ansökan om ni vill). Berätta om ni lyckades genomföra det som ni ville, om det blev som ni trodde och vad ni har lärt er. 

Film eller bild 
Film och bild kan komma att publiceras i Equmenias sociala medier och på webbsida för vi är övertygade om att er peppiga plan kan få vara till inspiration för andra! Tänk därför på att ha godkännande från alla som visas i film och bild. Om ni har svårt att få in godkännande från alla så bör ni ha det i åtanke när ni filmar/fotograferar. Filma och fotografera t.ex. närbilder, händer som gör något eller fötter som hoppar eller springer. 

Fotografera gärna mitt i stunden och fånga ögonblick som verkligen visar vad er peppiga plan handlar om.  

Om ni vill göra en film så är det bra att börja med att tänka ut vilken sorts film ni vill göra. Det lättaste är att göra en film utan ljud (musik kan läggas på i efterhand, men tänk på att använda musik som ni har rättigheter till). Filma många ganska korta klipp från många olika situationer som sen kortas ner och klipps ihop. Om du vill att någon ska prata på klippet är det viktigt att tänka på att det måste vara ganska tyst runtomkring (t.ex. att det inte blåser för mycket). 

Bestäm innan om det ska vara liggande eller stående klipp. Det beror på var ni primärt vill visa er film.  

Utse någon som har som uppgift att filma. Fundera på om ni har ett barn eller ung person i er närhet som kan vara filmansvarig. Antingen att bara filma eller också redigera. Många unga är duktiga på att skapa eget innehåll till sina sociala medier-konton och har därför koll på vilka appar elelr program som kan användas för video-redigering.  

Återredovisning av ekonomi och ev. återbetalning 
När ni genomfört ert projekt vill vi få en ekonomisk rapport om hur ert projekt gick. Lämpligt är att ni lägger det som ett eget verksamhetsnummer i er redovisning om ni använder er av verksamhetsnummer så att ni kan få ut en separat resultaträkning. Använder ni er inte av det är huvudsaken att man kan se vilka kostnader som hör till projektet.  Ni behöver skriva upp alla inköp ni gör så att det vid behov går att kontrollera kostnaderna, dvs er rapport ska vara mer detaljerad än ”mat 5000 kr”. Vi kommer inte be att ni ska skicka in alla kvitton och fakturor till oss men vi vill ha en detaljerad redovisning över hur pengarna använts.  

Om ni får pengar över vill vi få dem insatta på vårt bankgiro 293-0543 med texten ”åter oanvända pengar Pengapotten från (skriv er förening och projekt, t.ex.), Equmenia Alvik för projekt vattenrutschkana”  

Om ni har ett projekt som inte går att utföra under hösten på grund av rådande restriktioner är det helt ok att behålla pengarna till nästa år. Om ni bestämmer er för att inte genomföra projektet överhuvudtaget behöver ni kontakta oss och sedan skicka in pengarna till vårt bankgiro 293-0543 med texten ”inställt projekt (skriv er förening och projekt, t.ex.) Pengapotten från Equmenia Alvik för projekt vattenrutschkana”. 

Har ni frågor? Tveka inte att höra av er! 

Skriv till info@equmenia.se  

Men Covid-19 då?

Ingen vet hur läget kommer att se ut framåt. Men vi behöver drömma även om planerna kan komma att behöva anpassas. Självklart ska allt som görs göras i enlighet med rådande rekommendationer. Som det är nu uppmuntras fritidsverksamhet för barn och ungdomar att vara igång eftersom detta är viktigt för välmåendet. Och vore det inte fantastiskt att försöka göra det bästa av situationen och hitta på något nytt som faktiskt går bra att göra nu utifrån den situation som råder.

Sök pengar

Här finns en blankett att fylla i och skicka in. Sök senast den 15 maj.

Frågor?

info@equmenia.se


Ekonomiskt bortfall

Har er förening haft det tufft ekonomiskt under den pågående pandemin? Har ni trots försök till omställningar haft det svårt att få föreningens ekonomi att gå ihop? Då kan ni söka om ett bidrag från Equmenias Pengapott. Varje förening får maximalt söka en gång och föreningen kan bli beviljad upp till 10 000 kr i bidrag för ekonomiskt bortfall.

Hur stort måste det ekonomiska bortfallet vara för att man ska få söka? 
Föreningen ska ha gått med underskott, vår tanke är inte i första hand kompensation för minskad vinst. 

För att vi ska kunna göra korrekta bedömningar av era ansökningar måste ni förutom ansökningsblanketten även bifoga er resultaträkning och er balansräkning för kalenderår 2020. Om ni har ett brutet räkenskapsår april, juni eller augusti är det ok om ni skickar in resultaträkning och balansräkning för innevarande räkenskapsår trots att det inte avslutats ännu.

Här finns en blankett att fylla i och skicka in. Sök senast den 15 maj.

Frågor

info@equmenia.se