Pengapotten – för peppiga planer

Just nu längtar många efter att ses och att det ska hända något roligt! Vi vet att många föreningar jobbat hårt med att ställa om och att det tagit mycket energi. Trots det tror vi det är viktigt att planera för arrangemang i sommar eller höst för unga att se fram emot.

Equmenia har skapat ”Pengapotten” med en miljon kronor! Den finns för inspirera er att visionera om vad ni vill göra i er förening och på den ort där ni finns utifrån de förutsättningar som är möjliga. Skriv en projektansökan senast 15 maj och sök pengar till er idé! För er som haft ekonomiskt bortfall finns också möjlighet att söka pengar för det.

Hur går det till?

Samla er förening på det sätt som är möjligt och spåna på vilka mötesplatser som behövs just nu för att skapa gemenskap, inspiration och glädje. Små som stora mötesplatser.

Fundera på vilken målgrupp ni vill nå och skapa en projektgrupp där målgruppen ingår.

Fyll i en ansökningsblankett och skicka in till Equmenia senast 15 maj.

Kanske kan ni göra något större om ni går ihop med andra föreningar runt en idé?

Vad kan vi hitta på?

Det vet ni bäst! Fundera på vad unga i er förening och på er ort behöver under och efter denna speciella tid.

Kanske en överambitiös tårtfest för framtidshopp? Eller en biblisk skattjakt för julstämning? Tänk både stort och rimligt.

Lista pengapott

Peppiga projektplaneraren

Här finns en övning med mer eller mindre galna och rimliga alternativ. Ladda ner, skriv ut, klipp isär och lägg i tre olika burkar. Låt alla dra en lapp från varje burk och läs sedan upp kombinationen. Det är förslag på peppig plan! De kombinationer som skapas är nödvändigtvis inga realistiska planer, snarare roliga exempel för att sätta igång tankar, idéer och inspiration.

Om ni vill kan ni skriv ner egna exempel under rubrikerna ”HUR?”, ”VAD?” och ”VARFÖR?”. Det är ett bra sätt att ytterligare sätta igång idéprocessen. Fokusera extra på rubriken ”VARFÖR?” Att veta varför projektet ska genomföras och vilken effekt som önskas uppnås är viktigt för att det ska bli lyckat.

Den här övningen går bra att göra även i digitala möten. Då kan bilden nedan vara ett lättare sätt att slumpa fram peppiga planer. Gå en runda och låt alla säga vilken plan de fick.

Längre ner finns instruktion för ”styrkebaserad undersökning” som kan vara ett bra sätt att sätta igång tankarna kring vad ni vill göra.

Gör en styrkebaserad undersökning

Den tar sin utgångspunkt i det som fungerar allra bäst och bygger vidare därifrån mot en vision om vad ni som förening vill göra!

Börja med en bred undersökning av det som er gemenskap är riktigt bra på. Vi har gjort goda erfarenheter och behöver dela dessa berättelser! Det kan ske genom intervjuer eller samtal i grupp. Försök att få med så många som möjligt med olika perspektiv. Dela sedan med er av dessa berättelser till varandra. Fundera över: Vad är det minsta vi kan göra nu, som får störst positiv effekt?

Berätta om en gång då det kändes riktigt bra att vara med i föreningen. När är er verksamhet som bäst bland barn och unga? Lyssna in unga i verksamheten.

Detta är drömstadiet där ni får dela idéer och drömmar. Ta vara på alla goda berättelser och våga se möjligheter framåt. Använd gärna digitala blädderblock eller liknande, för att genom ord eller bilder teckna upp drömmarna! Redovisa dem för varandra.

Vad drömmer ni om? Det ni ser framför er – hur skulle det kunna se ut i den bästa av världar? Vilken betydelse får era drömmar för andra?

Här sätter ni er i arbetsgrupper för att se över de kreativa idéer och drömmar som ni kom fram till i steg 2. Ta fram några förslag som målar upp positiva bilder av hur föreningen skulle kunna vara i framtiden. Den bygger vidare på era berättelser och det som redan är positivt.

I detta fjärde steg så handlar det om att formulera målsättningar och planera.

Hur kan vi göra detta i verkligheten? Hur gör vi om Coronaläget är annat än vi hoppas?

Vill din förening ha hjälp att genomföra den styrkebaserade undersökningen? I ”Drömfabriken” får föreningen hjälp med detta med tillsammans med en handledare.

Vem får pengar?

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har gett Equmenia pengar som ska komma Equmenias föreningar till del. Därför har vi kunnat skapa ”Pengapotten” för att alla föreningar i Equmenia (och enskilda grupper i föreningar) ska kunna söka.

Projekt som främjar gemenskap för barn och unga och står för nytänkande premieras.

Följande punkter kommer vara vägledande när ansökningarna behandlas.

  • Främjar projektet gemenskap för barn och unga
  • Är det nytänkade och inspirerande?
  • Finns den aktuella målgruppen med i planeringen av projektet?

Men Covid-19 då?

Ingen vet hur läget kommer att se ut framåt. Men vi behöver drömma även om planerna kan komma att behöva anpassas. Självklart ska allt som görs göras i enlighet med rådande rekommendationer. Som det är nu uppmuntras fritidsverksamhet för barn och ungdomar att vara igång eftersom detta är viktigt för välmåendet. Och vore det inte fantastiskt att försöka göra det bästa av situationen och hitta på något nytt som faktiskt går bra att göra nu utifrån den situation som råder.

Sök pengar

Här finns en blankett att fylla i och skicka in. Sök senast den 15 maj.

Frågor?

info@equmenia.se

Ekonomiskt bortfall

Har er förening haft det tufft ekonomiskt under den pågående pandemin? Har ni trots försök till omställningar haft det svårt att få föreningens ekonomi att gå ihop? Då kan ni söka om ett bidrag från Equmenias Pengapott. Varje förening får maximalt söka en gång och föreningen kan bli beviljad upp till 10 000 kr i bidrag för ekonomiskt bortfall.

För att vi ska kunna göra korrekta bedömningar av era ansökningar måste ni förutom ansökningsblanketten även bifoga er resultaträkning och er balansräkning för kalenderår 2020. Om ni har ett brutet räkenskapsår april, juni eller augusti är det ok om ni skickar in resultaträkning och balansräkning för innevarande räkenskapsår trots att det inte avslutats ännu.

Här finns en blankett att fylla i och skicka in. Sök senast den 15 maj.

Frågor

info@equmenia.se