Publicerat 

Verksamhetsplan

Equmenias riksstämma beslutar om den nationella verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen 2018:

  1. Equmenia är en mångfaldsrörelse präglad av demokrati, tillgänglighet och delaktighet och består av välmående föreningar som möter behov i närområdet med en mångfald av verksamheter.

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. (Rom 12:12).

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. (Joh 14:27)

  1. Equmenias identitet som rörelse är tydlig genom att vår vision genomsyrar hela organisationen.

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. (1 Joh 1:3)

  1. Equmenia stärker ledare genom stöd, vägledning och utbildning för att på bästa sätt möta barn och ungas behov och längtan med ett diakonalt synsätt som utrustar till att möta livet.

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. (1 Tim 4:12)

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. (Rom 12:6–8)

  1.  Equmenia är en profetisk röst i samhället som står upp för barns och ungas behov av att få känna sig trygga, sedda och hörda samt deras rätt till andlig utveckling. 

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. (Mark 10:14b)

Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Luk 18b-19)

  1. Equmenia inspirerar och vägleder barn och unga till en personlig tro på Jesus Kristus och till att bli en del av församlingens gemenskap och uppdrag.

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. (Ords 22:6)

Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek. (Ef 3:17b-19a)

  1. Equmenia och Equmeniakyrkan är en rörelse med två organisationer, som utrustar den lokala föreningen och församlingen till ett åldersmedvetet och generationsöverskridande uppdrag.

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. (Fil 2:1-2a)