Publicerat 

Motionera och nominera

Som medlem har du möjlighet att påverka Equmenia genom att ge förslag på vad organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. På riksstämman tas sedan beslutet om motionen ska arbetas vidare med eller inte. Fundera på om du har något som du vill förändra inom Equmenia.

Mejla dina motioner till ida.tonnvik@equmenia.se senast den 6 augusti 2020.

 


 

Vill du nominera personer som du vill se i Equmenias nationella styrelse ska du ta kontakt med nomineringskommittén.

Nominera