Dags att motionera och nominera

Publicerat 

Den 22-24 november 2019 arrangeras Equmenias riksstämma i Årjäng. Men även om riksstämman kan kännas långt bort är det hög tid att skicka in motioner. Sista dag att skicka in motioner är 22 augusti. Som medlem har du möjlighet att påverka Equmenia genom att ge förslag på vad organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. På riksstämman tas sedan beslutet om motionen ska arbetas vidare med eller inte. Fundera på om du har något som du vill förändra inom Equmenia.


Vet du någon person som skulle passa i Equmenias nationella styrelse? Då kan du nominera personer genom att ta kontakt med nomineringskommittén.

Tre profiler som söks till Equmenias nationella styrelse

(Sök eller nominera gärna även om ingen av dessa tre profiler stämmer helt på dig eller den du nominerar)

– Lokalt engagerad – vi söker någon från en mindre församling, landsbygd med intresse för barn- och/eller scoutarbetet.

– Ekonomen – har du koll på budgetarbetets innebörd och gillar att få saker gjort?

– Själavårdaren/den omtänksamme – Någon som brinner för frågor som psykisk ohälsa och hur Equmenia kan hjälpa till i samhället.


Vem får motionera och nominera?

Enligt Equmenias stadgar har Equmenias lokalföreningar, medlemmar och regioner rätt att motionera till riksstämman.

Var skickas motionen?

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före riksstämmans öppnande. I år innebär det att motioner ska vara mejlade till ida.tonnvik@equmenia.se senast den 22 augusti 2019.

Hur skriver jag en motion?

Att skriva en motion kan kännas svårt. Men att påverka Equmenia ska vara enkelt. I Equmenias stadgar finns det bara ett krav på en motion. Det kravet är att motionen ska innehålla ett förslag som riksstämman kan besluta om. Motionerna brukar dock se ut på ett visst sätt för att det ska bli enhetligt. Därför finns det en mall för hur en motion skrivs här. Tycker du ändå att det känns svårt kan du skicka in motionen med förslag och ett utkast till text så får du hjälp att formulera dina tankar.

Motionsmall

Om jag vill veta mer om Equmenias demokrati och se ett roligt YouTube-klipp?

Då kan du kika på den här filmen från Equmenias nationella storsamling. Där pratar vi bland annat om hur du kan motionera, men också om vad ideella i Equmenia gör på nationell storsamling.