Publicerat 

MiC-Missionsutbildning

VISION

En tvärkulturell missionsutbildning TILLSAMMANS och PÅ PLATS

MISSION

Erbjuda en utbildning för missionsarbete i en globaliserad värld och för XXI århundradet.
TILLSAMMANS: Erbjuda ett studie- och träningsprogram för människor från olika länder, föredragsvis med tidigare erfarenhet av Apg29 – lärjunga, mission- och ledarskolor.
PÅ PLATS: Utbilda och träna för interkulturell mission genom att MiC äger rum på plats i olika länder och kulturer.
Hjälpa elever fram till ett gemensamt missionsarbete i en anda av stor ömsesidighet.

SYFTE

Att genom ”Missio Coniuncta” utbilda till att kunna fullgöra Missio Dei, Guds Mission.

MÅL

Kanalisera passionen för mission hos många unga människor på alla kontinenter och särskilt bland deltagarna i lärjunga-, missions- och ledarskapsskolorna Acts29 i konkret handling.
Ge kunskaper i teologi, missiologi, kyrkohistoria, missionshistoria, världsreligionerna och nutida andlighet, samt vägleda till en förståelse av den politiska, ekonomiska och sociala situationen inom olika folkgrupper runt om i världen.
Ge kunskaper och färdigheter i tre större språk: engelska, spanska och franska, till en nivå där studenterna har möjlighet att kommunicera i tal och skrift.
Utbilda studenter i konkreta situationer där de får en interkulturell erfarenhet som gör att de uppskattar kulturer även utanför sin egen.
Introducera studenterna till ett arbete med internationella och interkulturella team, för att plantera nya kristna gemenskaper och stärka existerande församlingar.

STRUKTUR

MiC genomförs på olika akademiska nivåer med en studieplan som innehåller lärarledda teoretiska ämnen, självstudier och fältstudier i samverkan med institutioner i flera länder.
En styrgrupp med representanter från flera systerkyrkor leder arbetet. En arbetsgrupp med deltagare från olika länder förbereder och bistår i genomförandet av studieprogrammet.

PILOT PROGRAM

Den första gruppen av MIC-studenter kommer att utses bland tidigare Acts29 studenter av ett antal systerkyrkor. Dessa antas sedan av Styrgruppen för MiC. De inbjuds att studera inom ett pilotprogram en första termin i Ecuador och en andra i Europa. MiC kan fortsätta med ytterligare steg, efter att en utvärdering har gjorts och beslut som fattats av Styrgruppen för MiC.

EKONOMI

Pilotprogrammet för MiC kommer att stå för resekostnader för studenterna tur och retur från hemlandet, liksom mat och husrum och resor som ingår i studierna. De deltagande systerkyrkorna ger bidrag i enlighet med sin förmåga.

ANSÖKAN

Ansökan görs genom att fylla i denna blankett.

FRÅGOR

Krister Gunnarsson
krister.gunnarsson@equmeniakyrkan.se

 

mic

Spara

Spara

Spara

Spara