Publicerat 

Medlemsrekrytering

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Och det vill vi fortsätta att vara! Därför pågår just nu medlemsrekryteringskampanjen: Poängen med Equmenia.

Kampanjen går ut på att antalet medlemmar 2017 i en förening kommer att jämföras med antalet medlemmar 2016. Antalet ökade medlemmar innebär att föreningen samlar poäng. Dessa poäng kommer efter kampanjens slut att omvandlas till en summa pengar att handla för i Equmenias webbshop. Jämförelsen och uträkningen av prissumman kommer att göras av personal på Equmenias nationella kansli och redovisas under våren 2018 när statistiken i Repet är färdigställd.

För att delta i medlemsrekryteringskampanjen finns vissa regler:
  • Kampanjen innefattar bara de föreningar som använder medlemsregistret Repet. (För föreningar som inte är anslutna till Repet delas det ut poäng som föreningen kan tillgodoräkna sig i kampanjen om föreningen anslutit eller ansluter sig under 2017.)
  • Jämförelsen mellan antal medlemmar och uträkningen av prissumman kommer att göras av personal på Equmenias nationella kansli och redovisas under våren 2018 när statistiken i Repet är färdigställd.
  • Det är antalet medlemmar och inte antalet deltagare som räknas. Medlemmar har aktivt tagit ställning att vara med i Equmenia (genom underskrift och/eller medlemsavgift, beroende på vad stadgarna i er förening säger, se equmenia.se/medlemskap för mer information kring detta) medan deltagare endast närvarar på de aktiviteter som erbjuds.
  • Frågor om kampanjen skickas till linnea.hjelm@equmenia.se.