Publicerat 

Månadens Bön

Varje månad vill vi i Equmenia Svealand lyfta fram ett ämne som vi tillsammans får be över, ämnen som rör vårt barn och ungdomsarbete och/eller annat som är angeläget.

Under februari – mars ber vi för:

De anställda i vår region som arbetar för barn- och ungdomsarbete

Det dygn vi ska träffa alla barn- och ungdomsanställda i regionen 6-7 mars

Equmenias nationella personal

Equmenias ideella ledare i våra föreningar

LyktaSvart