Publicerat 

Månadens Bön

Under ett par månader i taget vill vi i Equmenia Svealand lyfta fram ett ämne som vi tillsammans får be över, ämnen som rör vårt barn och ungdomsarbete och/eller annat som är angeläget.

Under januari – februari ber vi för:

Alla ledare i våra föreningar som ger av sin tid och liv för barn och unga.

Alla barn och unga som under kommande termin besöker våra verksamheter.

Equmenias nationella personal som står i ledningen för vårt arbete.