Publicerat 

Rekrytera ledare

Vill Du bli ledare? Den frågan kan betyda så olika beroende vem som frågar och vem frågan ställs till. I Equmenia finns många ledare som ställer upp på sin fritid. Ledarna är en av Equmenias viktigaste tillgång. Samtidigt finns det ständigt behov av nya ledare. Tyvärr finns inga universalnycklar för ledarrekrytering men här följer några tips.

Utgå alltid från intresse och engagemang.

Att vara ledare handlar inte först och främst om att göra en uppgift som måste göras, utan om att få använda de gåvor som man fått.  Ledarrekrytering handlar därför mer om att hjälp människor att växa i engagemang framför att se till att uppgifter blir gjorda.

Ge möjlighet att växa in i ledarskap.

Att vara ledare är inget man lär sig över en natt utan något man lär sig över tid. Ge därför nya ledare möjlighet att pröva olika uppgifter pröva vad man klarar och växa i sin uppgift.

Bjud in till ledargemenskapen.

I de flesta fall ingår man som ledare i en ledargrupp. Här kan man, förutom att planera de olika uppgifter som ska göras, ha en bra gemenskap kring både tro och vardag. En väg in i ledarskap kan vara att man bjuds in i ledargemenskapen för att sedan ta del av ledarens olika uppgifter.

Betona att ”det perfekta ledarskapet” inte finns. Däremot finns ”ditt bästa ledarskap”.

Vi har alla bilder av vad ledarskap innebär. I vissa fall kan dessa bilder vara problem. Kanske tror man att det bästa sättet att vara ledare är att kunna stå framför många och prata. Så är det inte. Det finns många olika sätt att vara ledare och vi har alla olika förmågor. Därför finns inte det perfekta ledarskapet utan bara ”mitt bästa sätt att vara ledare”.

Klargör ledaruppgiftens olika delar och låt människor hitta sin plats.

I ett ledaruppdrag finns olika uppgifter, allt från administrativa till idémässiga. Beskriv de olika delarna och låt ledarna se var man kan fungera bäst.

Betona värdet av ledarutbildning.

Vägen in i ett fungerande ledarskap handlar till stor del av att praktisera och träna. Samtidigt är det viktigt att regelbundet få utbildning för sitt ledarskap. En väg in i ledarskap kan vara att först gå en ledarutbildning.

Erbjud och planera ledarutbildning.

För att fungera i sin ledaruppgift behöver man ibland förnya sig. Som förening bör man därför erbjuda och planera för utbildningar. Här bör man som förening vara lite mer aktiv än att man bara uppmuntrar sina ledare att åka. Det kan man exempelvis göra genom att avsätta pengar för ledarutbildning som kan bekosta någras deltagande i kurser. Eller så ordnar man regelbundet ledarutbildningar i föreningen.

Erbjud och planera för ledarstöd.

Som ledare, särskilt som ny, kan det vara bra med ett regelbundet stöd. Det kan vara att man sitter ned och pratar med en erfaren ledare. Det kan vara att man har regelbunden kontakt med pastor, diakon eller ungdomsledare. Föreningsstyrelsen kan möta ledargrupperna och hjälpa dem att utvärdera sitt arbete.

Läs mer om hur vision och rekrytering hänger samman.