Publicerat 

Kontakta Equmenia Stockholm

Kontakta oss

Hanna Enbom, regionsamordnare

Min huvuduppgift är att vara samordnare för Equmeniaföreningarna i Region Stockholm. Just nu fokuserar jag på att lära känna och ha kontinuerlig kontakt med er ideella och anställda barn- och ungdomsledare i regionen. Jag vill vara en resurs inför evenemang och verksamheter och jag kan också anlitas för kurser som Trygga Möten, 10 sätt att hålla andakt och Alla barn är lika olika. Jag har huvudansvar för kontakt med Equmenia Stockholms styrelse och stag och att driva det arbetet framåt tillsammans med styrelsen. Jag hoppas att allt detta kan bidra till en självklar gemenskap mellan alla föreningar.

 

Matilda Holmström, föreningsutvecklare

Min roll som föreningsutvecklare handlar om att stötta föreningarna i regionen. Genom kontakt med styrelser, STAG, anställda och ideella får jag möjlighet att se vilka behov som finns och bolla idéer. Jag har en bakgrund som utbildare i bland annat jämställdhets- och likabehandlingsfrågor men även allmän bakgrund i friluftsorganisationer och erfarenhet av styrelsearbete på både lokal, regional och riksnivå. Jag kan utbilda i bland annat Trygga möten, Alla barn är lika olika, hålla styrelseutbildningar etc. Har ni behov av något särskilt i er förening eller bara vill träffas för en fika och prata allmänt om hur ni jobbar så kontakta mig.

Under Hannas ledighet så tar jag även över delar av hennes tjänst som samordnare. Då kommer jag utöka min kontakt med styrelsen, stag och anställda i regionen. 

Karin Ingridsdotter, vik. regionsamordnare

Under Hannas ledighet så sköter Karin delar av det administrativa arbetet och kommunikationen i regionen 


Adress:
Equmenia Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Fakturaadress: Equmenia Stockholm, FE-5613-006 Scancloud, 831 90 Östersund

Läs här om E-faktura

Notera att Equmeniakyrkan och dess regioner har en egen fakturaadress, se länk ovan.

Ideellas blankett för ersättning av utlägg och resor