Publicerat 

Metod

Olika former av konfirmation

Upplägget för konfirmationsundervisningen kan se ut på många olika sätt. Många församlingar och föreningar har konfirmationsträffar en gång i veckan under ett års tid. Andra väljer att koncentrera sin konfirmationsläsning till längre träffar under några helger medan andra anordnar konfirmationsläger under några veckor på t.ex. sommaren. Innehållet kan också variera. På olika platser runt om i landet erbjuds t.ex. idrottskonfirmation, scoutkonfirmation, filmkonfirmation osv. När en församling och förening planerar för kommande konfirmation är det viktigt att fundera över målgruppen. Vilka tonåringar tror vi kan vara intresserade av konfirmationsläsning kommande år? Vad har de för förutsättningar, intressen och behov?

Konfirmation – Vad händer sen?

I den lokala föreningen och församlingen bör konfirmationen ses som en del i en större helhet. Det är viktigt att också se tiden efter konfirmationen som en fortsättning i att bygga relationer med varandra och med Kristus. Det är därför en god idé att redan vid planeringen av konfirmationen ha en långsiktig och genomtänkt plan för hur gruppens vandring efter konfirmationens avslut kan se ut.