Laddar Evenemang
10 aug - 17 aug

Ska’ut Grön del, region Nord

Ska’ut är Equmeniascouts grundläggande ledarutbildning. Här får du lära dig grunderna inom scouting, tillfälle att reflektera över ditt ledarskap och ditt förhållande till Gud, planera och genomföra hajker, öva på att vara ledare samt lära känna dig själv bättre.

Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas, utmanas och bli scoutledare. Den är också öppen för alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. Som deltagare ska du ha gått ut åk. 8, någon övre åldersgräns finns inte.

Tre delkurser

Ska’ut är uppdelad i tre delkurser. Delarna har sin egen särprägel men bygger på varandra. De tre delarna är:
Grön del, genomförs utomhus under sommarhalvåret och tar upp ämnen som ledarskap, kristen tro, friluftsmetodik, miljö och projektarbete.

Gul del, går av stapeln under vintern och är både inom- och utomhus. Ämnena för den här delen är människosyn, barns utveckling, programuppbyggnad, scoutings grund och kristen tro.

Blå del, är den avslutande kursdelen som genomförs under sommaren efter Grön och här tillämpas kunskaperna från Grön och Gul del samt ger praktisk erfarenhet av att vara ledare.

Datum, plats och kursavgift

Grön del

Datum: 10-17 augusti 2024.

Plats: Mörttjärn, mellan Skellefteå och Norsjö.
Kursavgift: 2 000 kr avgiften är 1 500 kr oavsett när man anmäler sig, dock senast 15 maj.
Anmälan senast 28 februari 2024 får 500 kr rabatt och anmälan senast 30 april 2024 får 250 kr rabatt för Grön del.

Gul del

Datum: Sportlovet, 6-9 mars 2025.

Plats: Grundet, Södra Sunderbyn.
Kursavgift: 1 500 kr 1 200 kr.

Blå del

Datum: Kristi himmelsfärd, 29 maj-1 juni 2025.

Plats: Någon plats i regionen. Medelas under Gul.
Kursavgift: 1 500 kr 1 200 kr.

Kursavgiften för respektive kursdel inkluderar mat, logi och material.

Kursen berättigar till kommunalt ledarutbildningsbidrag om det finns i din kommun, så avgiften kan komma att bli subventionerad för dig. Många kårer väljer att sponsra de ledare som vill gå kursen, helt eller delvis. Stäm av detta med din kårchef eller kassör.

Avanmälan

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag för Grön del respektive mindre än en månad innan Gul och Blå dels start debiteras 600 kr i avgift, om inte läkarintyg kan uppvisas. Vid utebliven avanmälan debiteras full avgift.

Anmälan och betalning

Du anmäler dig till Ska’ut i region Nord 2024-2025 här! Är du intresserad att gå Ska’ut 2024-2025 i Nord kan du undersöka möjligheterna för en sen anmälan genom att kontakta regionsamordnare Joel Powell.

Sista anmälningsdag är 15 maj 2024. Anmäld dig i god tid för att ta del av rabatterna. Avgiften för respektive kursdel faktureras efter kursdelens slut.

Funktionär

Anmäl intresse för att medverka som funktionär eller handledare på Ska’ut till regionsamordnare Joel Powell.

Flyer

Flyer Ska’ut region Nord 2024-2025

Samarrangemang

Ska’ut i region Nord är en kurs arrangeras av Equmenia Nord och Härnösands folkhögskola.