Laddar Evenemang

  Alla evenemang

Regionsstämma 2019

5 Okt
Equmenia
Stockholm
Barn
Barnkör
Konfirmation
Kreativa uttryck
Läger
Ledare
Puls
Scout
Söndagsskola
Tonår
Unga vuxna

Välkomna på Regionsstämma 2019!

Nominera gärna personer som du vill ska sitta i valberedning eller styrelsen!

Skicka gärna en motion

Motionsrätt till regionstämman har:

 • lokalföreningar
 • medlemmar

Motion ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta om.

Motion till regionstämman ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före regionstämmans öppnande. Regionstyrelsen har dock rätt att lägga fram en motion till regionstämman även om den inkommit senare.

 

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:

upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud

51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud

101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud

301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud

601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Ombud ska vara medlem i den lokalförening han/hon representerar. Ombud ska utses av årsmöte, föreningsmöte eller styrelse. Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i andra organ instiftade av regionstämman, ledamot i Equmenias styrelse eller Equmenias anställda kan inte vara ombud.

Yttrande- och förslagsrätt har:

 • ledamot av regionstyrelsen eller andra organ instiftade av regionstämman,
 • ledamot av organ instiftade av regionstyrelsen,
 • revisorerna, samt
 • regionsamordnaren och generalsekreteraren.

Yttranderätt har:

 • alla regionens medlemmar,
 • Equmenias styrelse och anställda,
 • av regionstyrelsen inbjuden gäst,
 • Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare i regionen.
 • övriga som regionstämman beslutar att bevilja yttranderätt.

 

På kvällen är ALLA som är medlem i en förening eller församling inbjudna till Regionsfesten!

 

 

Kontakt:

Equmenia Stockholm
0736224813

Plats:

Rissnekyrkan
Kasernvägen 7
Sundbyberg, 17459 Sverige
08-733 23 20 https://www.rissnekyrkan.se