Kallelsedagar

Diakon, missionär, pastor eller församlingsgrundare – har du ibland funderat i den riktningen? Har...