Laddar Evenemang

  Alla evenemang

  • Det här evenemanget har passerat.

Att vara styrelse i Equmenia

11 Apr 06:30-21:00
Equmenia
Svealand

Till styrelsen i er förening!

I vår region finns ca 70 Equmenia föreningar, det innebär att det finns väldigt många som valt att ge av sin tid till styrelsearbete. Ni som finns i någon av dessa styrelser, ni är viktiga! Och ni gör ett mycket värdefullt jobb.

När vi har besökt föreningar och sett de svar som kommit in genom vår enkätundersökning så förstår vi att det finns frågor och behov att samtala om.

Därför erbjuder vi en kväll under våren, då ni som styrelse tillsammans med oss på regionen samlas kring frågor om styrelsearbete.

Vi tänker att kvällen utgår från två delar.

Andligt ledarskap. Föreningens grund är den kristna tron, där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Jesus är den som bygger sin församling, men vi människor får finnas till hands för det arbetet. Vi tror att detta är värdefullt att prata om tillsammans och det skulle vi kunna göra genom att fundera kring: Växa i tro-planen, ledarrekrytering, vision, andaktsmetodik, studium

Praktiska föreningsfrågor: Det skulle kunna innehålla något av följande: Repet och statistik, ledarrekrytering, styrelsens mandat, ledarpolicy, krishanteringsplan, utbildnings behov, stadgar, föräldrakontakt och mångfald.

 

Det här är frågor som vi uppfattat finns hos er ute i regionen. Är det någon fråga som känns särskilt viktig för er, ge gärna respons på detta så att vi tar upp de frågor ni vill tala om den kvällen.

Skicka anmälan och respons till:

anna.gustafsson@equmenia.se

Utifrån er som lämnat anmälan eller intresse kommer följande kväll erbjudas på två ställen. i Anmälan ange också den plats ni väljer.

Onsd 11 april kl 18:30-21:00 i Johanneskyrkan, Kumla

Onsd 11 april kl 18:30-21:00 i Equmeniakyrkan Årjäng

 

Anja Wändal                      Föreningsutvecklare

Jonas Lundkvist                 projektanställning kring konfirmation och unga vuxna

Anna Gustafsson                Regionsamordnare