Ekonomiskt stöd för

Kortare punktinsatser

Under insamlingsnamnet Alla på samma kula är Equmenia med och bidrar till olika projekt som gynnar barn och unga i andra länder. Några av de projekten är kortare punktinsatser som våra kompisorganisationer och kompiskyrkan söker bidrag för. Här kan du läsa om de senaste punktinsatserna där Equmenia har varit med och bidragit.

Utbildningshelg för barn- och ungdomsledare i Kongo-Kinshasa

Genom stöd från Equmenia fick barn- och ungdomkyrkan inom samfundet CEBU i Kongo-Kinshasa möjlighet att genomföra en fortbildningshelg för sina barn- och ungdomsledare under januari 2020. Cirka 25-30 ledare och ansvariga från olika distrikt i Kongo-Kinshasa samlades för att samtala om ledarskap, vision och ungdomsverksamhetens roll i kyrkan. Flera av ungdomsledarna har berättat att uppskattade fortbildningen och att de lärde sig mycket. Ledarna berättar att de bland annat lärde sig att man som ledare behöver vara ett föredöme genom att passa tider eftersom det påverkar hela verksamheten. De lärde sig också hur man kan strukturera upp möten och mötesanteckningar. Ungdomsledarna fick dessutom möjlighet att dela idéer och tips till varandra om hur man som ledare kan agera i en tid då många unga i Kongo-Kinshasa, och inom den egna verksamheten, har stora ekonomiska svårigheter.

Nya gymnastikredskap till idrottsskolan i Kongo-Brazzaville

Under sommaren 2019 och under Equmenias Scoutläger Prisma samlade Equmenia in pengar till Alla på samma kula som bland annat användes för att köpa in nya gymnastikredskap till idrottsskolan i Kongo-Brazzaville.

– Tack, med de nya redskapen blir träningen säkrare, sa Christlove, en av gymnastiktränarna på skolan när redskapen kom fram.

De gymnastikredskap som köptes in var en tjockmatta, en liten matta, en trampolin och en barr. Trots de tidigare gymnastikredskapen varit utslitna i flera år har gymnastiken alltid hållit en hög nivå. Flera av idrottsskolans gymnaster räknas till några av landets bästa. Med nya gymnastikredskap blir träningarna inte bara bättre, de blir också säkrare, sa gymnastiktränaren Christlove:

– Ta mattan som exempel. Den nya mattan är bättre, eftersom den är tjockare och därmed säkrare att arbeta på än de gamla och slitna mattorna vi använt tidigare. Den nya parallellbarren är något som skolan haft stort behov av då de andra har gått sönder. Trampolinen är också bra till att öva hopp på istället för att göra dem direkt från marken. Trampolinen ger den extra höjd som kan vara avgörande när man ska lära sig ett nytt hopp.

Här nedan kan du se en tidigare film som gjorts om gymnastiken och idrottsskolan i Kongo-Brazzaville.