Publicerat 

Internationella projekt

Equmenia stödjer olika projekt som våra systerkyrkor har startat och driver. Genom att ge pengar till Alla på Samma Kula bidrar du till finansieringen av nuvarande och framtida projekt. Vissa projekt löper över kortare tid, vissa över längre tid.

Vår systerkyrka i Indien heter Hindustani Covenant Church. Equmenia stödjer för närvarande projektet, Restoring Childhood, Imparting Rights, i landet.

Indien -12 013Restoring Childhood, Imparting Rights

Projektet går ut på att hjälpa barn som inte har möjlighet att gå i vanlig skola eller som går i skolor av mycket låg kvalitet med stora klasser och knappa förutsättningar. I städerna Pune, Gulbarga, Daund och Chopda stödjer Equmenia det arbete som kyrkan bedriver där barn ges informell undervisning. Där får de lära sig läsa, skriva, räkna och annat som är bra att kunna. I samband med undervisningen, får barnen också något att äta.

Målet med projektet Restoring lost childhood är att få föräldrarna att upptäcka hur viktigt det är att gå i skolan, och att de på så sätt ska göra allt för att barn som tvingas till arbete ska sluta arbeta och få börja i den “riktiga” skolan istället. Ett viktigt syfte utöver att barnen ska få lära sig bra saker är också att ge dem möjlighet att faktiskt få vara just barn. I en tuff miljö med mycket fattigdom, kriminalitet och missbruk är det oerhört värdefullt att få komma till en plats där de får sjunga och leka också.