Publicerat 

För föreningen

Tio sätt för er förening att bli mer internationell!

Kanske har ni som förening funderat på hur ni ska nå fler nysvenskar? Hur ni ska lyfta saker som mission eller hur ni ska få in mer av världen i kyrkbänken? För att öka intresset för internationella frågor i er förening eller församling har Equmenias Internationella Stag därför tagit fram 10 konkreta tips. Håll till godo!

1. Uppmuntra era medlemmar till internationellt utbyte som att:
 • Söka internationella utbildningar, exempelvis Apg29.
 • Söka stipendier såsom Equmenias internationella stipendium och scoutstipendium. Pengarna
  kan användas både till att sända iväg grupper och/eller individer och för att ta emot
  internationella gäster i er förening/församling.
 • Söka internationella utbyten såsom Equmenias Pulsvolontärer i Kongo, internationella scoutläger eller andra läger och/eller aktiviteter anordnade av Equmenia eller någon av våra kompiskyrkor i världen.
2. Peppa, stötta och be

för folk från församlingen eller andra sammanhang ni har en relation till som är ute i världen. Kanske skicka paket vid jul eller annan liknande uppmuntran under tiden personen/-erna är utomlands. Ge personerna plats att dela sina erfarenheter med föreningen/församlingen medan de är ute och när de har kommit hem igen.

3. Se det internationella på hemmaplan genom att:
 • Ordna ett språkcafé eller läxhjälp där föreningen eller församlingen kan hjälpa barn, unga och vuxna nysvenskar med saker som språk eller att förstå saker i den svenska vardagen, kulturen och samhället.
 • Ordna en mötesplats där möjlighet finns att träna på olika språk. Att nysvenskar kan få dela med sig av sitt språk och sin kultur till svenskar och vice versa. Kanske genom en aktivitet som att laga mat tillsammans eller varför inte starta upp en Puls– eller Action-grupp?
 • Samarbeta med andra kyrkor och etniciteter. Kanske finns det en internationell grupp eller människor av en annan etnisk grupp, identitet eller kyrkotradition som firar gudstjänst i eller i närheten av er kyrka som ni kan ha utbyte med?
 • Undersök om ni kan få komma till en flyktingförläggning och leka med de barn som bor där eller att bjuda in till Puls-grupper, Scout, körverksamhet eller andra aktiviteter som er förening eller kyrka sysslar med.
 • Var kreativa och bjud på er själva i relation till andra människor och kulturer i er närmiljö!
4. Starta en lokal Action-grupp!

Använd er av det pedagogiska materialet Action – Tillsammans förändrar vi världen och arbeta med frågor som fred, rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter. Ett material om att ta tro till handling för en bättre värld.

5. Ta emot en internationell gäst

genom att stå som värdar för internationella besökare som kommer till Sverige. Välkomna och våga bjuda in!

6. Be någon som varit ute i världen genom Equmenia att komma och berätta om sina erfarenheter.

Kanske finns det redan någon i församlingen som ruvar på berättelser? Om inte så finns det många som gärna kommer och peppar er – både ideellt engagerade och anställda. Hör av er till Equmenias Internationella koordinator för vidare kontakter eller titta in på sidan för Inspiration utifrån!

7. Arrangera en internationell temakväll, -gudstjänst, scoutkväll eller liknande.

Ta inspiration från Equmenias material Action – tillsammans förändrar vi världen.

8. Lär er mer om Fairtrade.

Har någon i föreningen gått en ambassadörsutbildning för Fairtrade och kan berätta mer? Nästa steg kan vara att Fairtrade-certifiera er församling och bli en Kyrka för Fairtrade. Genom Fairtrade blir det tydligt hur du i konkret handling kan möta bananodlaren i Latinamerika eller arbetarna på kakaoplantagen i Ghana som din nästa.

9. Fira gudstjänst ”på ett annat språk”

dvs. med andra uttryckssätt än de vi är vana vid i vår del av världen. Kanske att erfarenheter som finns i föreningen och församlingen få styra vad ni ska göra här? Om ni har en grupp medlemmar från en viss del av världen kanske de kan få utforma en gudstjänst som den skulle ha firats i deras hemland?

10. Hitta en systerkyrka

som ni kan brevväxla med och kanske bjuda in eller göra besök hos. Equmenias internationella koordinator hjälper gärna till och förmedlar kontakter.