Insamling Trädet 2023

Under sommarens regionscoutläger Trädet kommer vi göra en insamling till den svensk biståndsorganisation Vi-skogen som genom trädplantering arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Detta görs tillsammans med bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika.