Publicerat 

Vision

Equmenias vision och utgångspunkt för sitt arbete är:
“Där barn och unga växer – i gemenskap med varandra och Jesus”

Vi vill se denna vision ta form på många olika sätt genom varje lokalförening inom Equmenia. Där ska en växtplats formas för barn och unga, där man i mötet med ledarna och de andra deltagarna ska växa i tro och i sitt liv. Men varför är det viktigt att formulera en vision i den lokala föreningen?

Visionen hjälper er att fokusera

En utmaning som Equmeniaförening är att hantera andras förväntningar från föräldrar, ledare, tidigare verksamhetsansvariga, m. fl. Det finns ofta en historia hur man gjort saker som kan stå i vägen för att göra det man vill idag. En väg genom detta är den gemensamma visionen. Den hjälper oss att fatta beslut. Vi ska bara ta steg som för oss närmre vår vision. Ni kommer att stå inför många vägval. Låt visionen vägleda er.

Visionen ger en gemensam riktning

Vad vill Gud göra bland barn och unga genom er församling? Vad ligger på Guds hjärta? Vad har Gud lagt i ditt hjärta? I ditt teams längtan? Ta en titt på er situation just nu. Vad är det ni uppnår och vad blir inte gjort? Vad är ni och vad vill ni bli?

När ni vet i vilken riktning ni vill gå – håll fokus på er vision och era värderingar. Fråga er själva regelbundet om det ni gör av verksamhet går i riktning mot er vision?

När ni samlas till terminsplanering eller inför en samling, så är gruppledarens roll att påminna teamet om vad det är vi försöker skapa genom vår verksamhet och i vilken riktning vi är på väg. Dessa frågor gör alla i teamet engagerade och delaktiga i det som skapas tillsammans. Om vi står inför förslag på förändringar eller nya verksamheter, så bör det alltid prövas i relation till den gemensamma visionen. Kommer detta steg föra oss närmre vår vision eller ej? Med den helige andes hjälp och med visionen för ögonen, så kan ett team ta gemensamma beslut.

Dela visionen med hela församlingen

För att visionen ska slå rot, så behöver den delas med hela församlingen. Se till att församlingens styrelse, pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra nyckelpersoner i ledarskapet förstår visionen bland barn och unga. När de sedan ska ta beslut om ekonomi, lokaler, prioriteringar och satsningar så behöver de förstå vad er längtan och riktning är. Uppmuntra och utmana ledarskapet i församlingen att berätta om denna vision i gudstjänster och andra sammankomster. Låt dem få veta vad som händer och ge goda berättelser vidare som handlar om hur ni i smått eller stort tar steg i riktning mot visionen. Låt också ledarskapet i församlingen vara med och bidra till hur denna vision tar form i er församling:

  • Hur ska arbetet bland barn och unga bedrivas?
  • Vem tar ansvar för vad?
  • Hur når vi ut?
  • Vad vill vi berätta om Gud?
  • Vilken gemenskap bjuder vi in till?
  • Hur når vi föräldrarna?

Detta och många andra frågor är centrala för en församlings styrelse och ledarskap.

Kommunicera er vision!

bus_meaningUte på stan finns många bussar med plakat på. På vilket sätt kommunicerar ni er vision bland barn och unga? Vilken riktning tar er buss? Vill ni få engagemang – kommunicera er vision! Sätt upp er vision synlig så att alla kan se den. Visa film från er verksamhet, berätta om vad som händer, bjud med så många som möjligt att se vad ni redan gör. Visa på vilka sätt fler kan bli del av visionen. Då är chansen stor att fler vill vara med och bidra! Det ger en delaktighet som kan leda till fler ledare, fler som vill vara med och be för er, baka, städa och se till att visionen lyfter.

Berätta var du är på väg. Berätta igen. Och igen. När du känner att du blivit tjatig är du på rätt väg. Berätta om visionen, hur ni kan ta er dit, vad som är prioriterat just nu och vad som kommer senare. Det tar tid och det får det göra.

Visionen hjälper oss att inte överskatta vad vi kan göra på ett år. Den samlar oss över tid och hjälper oss att inte underskatta vad vi kan göra över en period av fem år, eller tio år. Även om ledare kommer och går, så kan en vision bestå.

Visionen hjälper dig att inte göra allt själv

Det är viktigt att komma ihåg att visionen är till för att samla många. Den är till för att ge vidare ansvar till andra. Du ska inte göra det själv. Även om du är anställd så ska du inte göra det själv. Leta istället upp dem i kyrkan som längtar efter samma sak som du. Som också vill se något hända bland barn och unga. De som längtar efter växt och utveckling, och att unga ska få tag på en levande relation till Jesus.

Visionen hjälper dig att rekrytera

Vad gör att någon vill engagera sig? Människor vill vara med där det uppnås något. Ibland tror vi att vi vinner fler ledare genom att göra det så enkelt som möjligt. Men kanske nås de bästa ledarna genom att dela en vision som engagerar, och sedan bjuds de med i att genomföra den i praktiken. Gör inga generella inbjudningar om att det behövs fler ledare. Gå direkt till dem ni helst ser bland barn och unga, och berätta varför just den personen skulle vara mest lämpad. Säg till personen: Du är en sån person som vi vill att barnen i kyrkan ska få möta. Ser du någon leda lovsång på ett inspirerande sätt – bjud med personen till er verksamhet! Berätta om vad du drömmer om och på vilket sätt gåvorna skulle behövas hos er.

Läs mer om hur ni utvecklar visionen för er förening