Publicerat 

Unga vuxna

Unga vuxna

Detta är en samlingssida för kunskap kring unga vuxna i relation till kyrkan. Vi hoppas det ska bli som hjälp till dem som vill se över hur de arbetar med unga vuxna i församling. Som ett led i att utveckla arbetet bland unga har Equmenia genomfört två studier. Dels en enkätundersökning och dels en kvalitativ studie med intervjuer med fem unga vuxna. Nedan finns dessa båda studier, enkäten och uppsatsen,  att ladda ner tillsammans med annat resursmaterial kring unga vuxna och församling.

UNGA OCH KYRKA –
en enkätundersökning kring unga vuxnas reflektion över sin tonårstid i kyrkan.

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen. Equmenia är en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Tillsammans med Equmenia är Equmeniakyrkan en kyrka för hela livet. En plats där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser. Barn och unga är en omistlig del av församlingens och föreningens liv, identitet och gemenskap och många av dem ser sig som en naturlig del av kyrkans liv och verksamhet. Den här enkätundersökningen visar dock att det finns kritiska åldrar och övergångar där många som tidigare varit aktiva i kyrkan lämnar. Equmenia och Equmeniakyrkan som nationella organisationer vill därför skapa goda förutsättningar för en tro och en församlingstillhörighet som växer över tid och som håller långsiktigt.

UNGA OCH KYRKA -föreläsning
med Linnea Lidskog och Carin Dernulf

 

 

UNGA VUXNA I FÖRSAMLING -föreläsning
med Maria Hammar