Publicerat 

Kyrka för hela livet

Församlingen bedriver verksamhet bland barn, unga och vuxna i alla åldrar. Den lokala Equmeniaföreningen står alltid mitt i en församlingsgemenskap. Det är utifrån församlingens uppdrag som föreningen verkar och utvecklas. Genom Equmeniaföreningen så får verksamheterna bland barn och unga en särskild prioritet, men ansvaret är alltid i grunden den lokala församlingens. Därför behöver ett nära samarbete ske mellan Equmeniaföreningen och församlingen.

Equmeniakyrkans vision är ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen” För hela livet handlar om två perspektiv:

En kyrka för alla åldrar

Församlingen är för alla – för barn, unga och vuxna. Det betyder att församlingens ärende är att nå alla åldrar med budskapet, relationen till Jesus Kristus. Oavsett hur vi organiserar oss som församling, med en ungdomsförening eller inte, så är barn, unga och vuxna vårt uppdrag som församling.

En kyrka för alla livssituationer

Equmeniakyrkan och Equmenia vill bygga församlingar som rymmer hela livet. Livets alla skeenden. Det handlar om barnets första tid, föräldraskap, att stärka tron i hemmet, dop, barnvälsignelse, olika mötesplatser för att växa i tro, vigsel, rådgivning, gudstjänst, begravning… Det handlar om hela livet. Från livets start till livets slutskede. I alla situationer av livet så får den lokala församlingen vara till stöd, uppmuntran, utmaning och uppbyggelse.

Equmeniakyrkan vill vara med och skapa miljöer som genom Bibelns berättelser samlar församlingen kring vad Gud gör och vad Han gjort. Som bygger djupa relationer över generationsgränserna, där vi får uppleva Guds kärlek och kraft tillsammans och där alla blir delaktiga, redan från tidig ålder.

Målet är att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar – men med målet klart: att få barn, unga och vuxna att växa i tro och efterföljelse, samt pröva det kristna livet i vardagen.

Församlingen – en växtplats för hela livet

Kyrka För Hela Livet är Equmenias och Equmeniakyrkans gemensamma vision om församlingen som växtplats för hela livet. Det innebär att barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar ska få växa i tro tillsammans över generationsgränser. Genom Equmenias Växa i tro-plan vill vi vara med och skapa miljöer som genom Bibelns berättelser samlar församlingen kring vad Gud gör och har gjort. Som bygger djupa relationer över generationsgränserna, där vi får uppleva Guds kärlek och kraft tillsammans och där alla blir delaktiga, redan från tidig ålder.

Equmenias Växa i tro-plan är en pedagogisk helhetssyn bland barn och unga 0-25 år. Den bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik och våra egna erfarenheter. Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar som finns i målgruppen. Allt för att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar – men med målet klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet.

I visionen för en Kyrka För Hela Livet har församlingens åldrar utökats att även omfatta åldrarna 26-110 år i sex åldersfaser. Eftersom den försöker integrera hela församlingen så ges exempel på tre arenor för att arbeta med målgruppen: i föreningen, i hemmet och i församlingen. Vi vill genom Kyrka För Hela Livet visa hur förening och församling behöver samverka i en gemensam riktning.

Här hittar du en presentation av Equmenia och Equmeniakyrkans vision kring en Kyrka För Hela Livet (fungerar endast på dator, inte läsplattor eller telefoner). Läs manus som tillhör presentationen. Detta arbete är under pågående utveckling och en handbok kommer att skrivas under 2016.