Publicerat 

Hållbarhet

IMG_3843Den kristna tron säger att varje människa är skapad till Guds avbild och därmed oändligt värdefull. Det betyder att varje människa har rätt till ett värdigt liv, fritt från orättvisor, hunger och förtryck.

Tyvärr ser världen inte ut så. Miljarder människor lever istället i fattigdom, utan sina grundläggande behov eller rättigheter tillgodosedda. Genom att jobba med hållbarhetsfrågor på olika sätt kan vi tillsammans sätta spår i lokala, regionala, nationella och internationella verksamheter. Genom Equmenias medlemmar har vi möjlighet att göra skillnad, att göra världen bättre. När man pratar om hållbarhet delar man ofta upp det i tre olika perspektiv: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter behövs för att hållbarheten ska bli en verklighet. Det finns många olika sätt att jobba med hållbarhet. Vissa saker funkar bäst i Equmeniaföreningen på lokalplan, andra saker behöver samordnas med fler och kan göras av Equmeniaföreningar tillsammans i en region. Ytterligare andra saker behöver vi ta ett gemensamt grepp om och jobba med på nationell nivå.