Publicerat 

Hållbarhet

Hållbarhet

Den kristna tron säger att varje människa är skapad till Guds avbild och därmed oändligt värdefull. Det betyder att varje människa har rätt till ett värdigt liv, fritt från orättvisor, hunger och förtryck.

Tyvärr ser världen inte ut så. Miljarder människor lever istället i fattigdom, utan sina grundläggande behov eller rättigheter tillgodosedda. Genom att jobba med hållbarhetsfrågor på olika sätt kan vi tillsammans sätta spår i lokala, regionala, nationella och internationella verksamheter. Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. När man pratar om hållbarhet delar man ofta upp det i tre olika perspektiv: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter behövs för att hållbarheten ska bli en verklighet. Därför är Equmenias hållbarhetsarbete brett. Det finns också många olika sätt att jobba med hållbarhet. Vissa saker funkar bäst i Equmeniaföreningen på lokalplan, andra saker behöver samordnas med fler och kan göras av Equmeniaföreningar tillsammans i en region. Ytterligare andra saker behöver vi ta ett gemensamt grepp om och jobba med på nationell nivå. Equmenia arbetar med hållbarhet för att vi tror att det är ett sätt att visa på Guds rike här på jorden och vi tror att det blir bäst om alla hjälps åt.

Likabehandlingsplan

Här kan du ladda ned mallen för Equmenias likabehandlingsplan. Men du kanske undrar – varför behöver vi en sådan? Jo, så här är det: Alla i Equmenia vill vara goda, inkluderande och snälla. Hela poängen med hur vi gör vår verksamhet är att alla ska få plats. Det är också väldigt lätt för oss människor att tänka att ”Eftersom jag får plats, då får alla plats.” även om det inte egentligen stämmer. Det är helt enkelt lite svårt att alltid se hur vi råkar stänga ute olika människor på olika sätt, när vi inte menar att göra det. Och det behöver vi arbeta med. 

Som stöd i det här arbetet finns det någonting som heter ”Likabehandlingsplan”. Det är helt enkelt en plan för en förening som säger lite hur ni vill göra mot varandra och framförallt hur ni gör i olika situationer. I en rörelse som Equmenia, där vi är vana att alla är snälla mot varandra kan vi nämligen bli lite överrumplade om någon inte är det. Då kan det vara en bra hjälp med en guide för hur en ska göra i den situationen. Här hittar du en mall för en likabehandlingsplan som ni i er förening kan läsa igenom och kanske ändra lite på för att den ska fungera för er. Hur bra som helst!

Equmenias likabehandlingsplan

Vill du lära dig mer?

Här hittar du massa med bra källor med fakta om du vill lära dig ännu mer om hållbarhet och hållbarhetsfrågor! Du hittar allt ifrån fördjupande läsning om normer och normkreativitet, till att äta eller inte äta kött, till tips om hur du kan minimera ditt klimatavtryck. Typiskt bra!

Jag vill veta mer om jämlikhet!

Jämställdhet

Källor

Fakta

Sidor etc

Jag vill lära mig mer om klimat och resande!
Jag vill veta mer om rättvis handel!

Rättvis handel fakta

Jag vill veta mer om alkohol, tobak och narkotika!

Alkohol, tobak och narkotika fakta