Publicerat 

Hållbarhet

Den kristna tron säger att varje människa är skapad till Guds avbild och därmed oändligt värdefull. Det betyder att varje människa har rätt till ett värdigt liv, fritt från orättvisor, hunger och förtryck. Tyvärr ser världen inte ut så. Miljarder människor lever istället i fattigdom, utan sina grundläggande behov eller rättigheter tillgodosedda. Genom att jobba med hållbarhetsfrågor på olika sätt kan vi tillsammans sätta spår i lokala, regionala, nationella och internationella verksamheter. Equmenia finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. När man pratar om hållbarhet delar man ofta upp det i tre olika perspektiv: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter behövs för att hållbarheten ska bli en verklighet. Därför är Equmenias hållbarhetsarbete brett. Det finns också många olika sätt att jobba med hållbarhet. Vissa saker funkar bäst i Equmeniaföreningen på lokalplan, andra saker behöver samordnas med fler och kan göras av Equmeniaföreningar tillsammans i en region. Ytterligare andra saker behöver vi ta ett gemensamt grepp om och jobba med på nationell nivå. Equmenia arbetar med hållbarhet för att vi tror att det är ett sätt att visa på Guds rike här på jorden och vi tror att det blir bäst om alla hjälps åt.

Här finns det flera bra filmer om Equmenias hållbarhetsarbete! De kan bli en bra start när ni börjar prata och arbeta med de här frågorna! För det är hemligheten för att vi ska bli bäst på hållbarhet, att varje förening och medlem gör frågorna till sina egna och själva ser på sin verksamhet för att se hur det kan bli så hållbart som möjligt! Lycka till!

Likabehandlingsplan

Här kan du ladda ned mallen för Equmenias likabehandlingsplan. Men du kanske undrar – varför behöver vi en sådan? Jo, så här är det: Alla i Equmenia vill vara goda, inkluderande och snälla. Hela poängen med hur vi gör vår verksamhet är att alla ska få plats. Det är också väldigt lätt för oss människor att tänka att ”Eftersom jag får plats, då får alla plats.” även om det inte egentligen stämmer. Det är helt enkelt lite svårt att alltid se hur vi råkar stänga ute olika människor på olika sätt, när vi inte menar att göra det. Och det behöver vi arbeta med.

Som stöd i det här arbetet finns det någonting som heter ”Likabehandlingsplan”. Det är helt enkelt en plan för en förening som säger lite hur ni vill göra mot varandra och framförallt hur ni gör i olika situationer. I en rörelse som Equmenia, där vi är vana att alla är snälla mot varandra kan vi nämligen bli lite överrumplade om någon inte är det. Då kan det vara en bra hjälp med en guide för hur en ska göra i den situationen. Här hittar du en mall för en likabehandlingsplan som ni i er förening kan läsa igenom och kanske ändra lite på för att den ska fungera för er. Hur bra som helst!

Equmenias likabehandlingsplan

Vill du lära dig mer?

Här hittar du massa med bra källor med fakta om du vill lära dig ännu mer om hållbarhet och hållbarhetsfrågor! Du hittar allt ifrån fördjupande läsning om normer och normkreativitet, till att äta eller inte äta kött, till tips om hur du kan minimera ditt klimatavtryck. Typiskt bra!

Fakta om jämställdhet

Bra material

Mångfaldsträning är Equmenias material om inkludering, fördomar och mångfald. Det riktar sig till ledargrupper och styrelser som vill börja träna på mångfald.

Scouternas mångfaldsarbete – Svenska scouterna har arbetat med inkludering och mångfald under lång tid och har många bra material och tips.

Boktips

• “Välkomna varandra – bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”
Tomas Poletti Lundström, Libris (2017)

Boken innehåller fjorton texten som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar.

• “Välkommen in i min garderob”
Anton Lundholm, Libris (2017)

Boken är en självbiografisk berättelse om att vara kristen och gay.

• “Ester – för ett hållbart ledarskap”
Jenny Bergh och Anethe Carlsson, Pingst ung (2015)

Boken beskriver hur Pingst ung har arbetat med jämställdhetsfrågor med tydlig förankring i Bibeln. Normer, organisationskultur, härskartekniker och konflikthantering är några av de ämnen som diskuteras.

• “INKLUDERA – jämställdhet och hbtq inom organisationen”
Frida Ohlsson Sandahl, Idealistas förlag (2015)

Denna bok handlar om rättighetsarbete inom ideella organisationer och innehåller många konkreta tips på hur vi som föreningar kan arbeta för att vidga perspektiven så att fler känner sig välkomna och kan ta del av våra verksamheter.

• “Feminism och kyrkan – på spaning efter jämställdheten”
Redaktör Lina Mattebo, Argument (2014)

Denna antologi är skriven av tio olika skribenter med bakgrund inom teologi, journalistik eller statsvetenskap. Samtliga kapitel berör kristen tro, kyrka, feminism och jämställdhet ur olika perspektiv.

• “Mångfaldsboken – från teori till praktik
Ann-Katrine Roth, Nordstedt Juridik AB (2008)

Denna bok handlar om mångfald och hur man går från teori till praktisk handling. Här finns tips, konkreta verktyg och praktiska exempel på hur en kan arbeta för att genomföra mångfald.

• “Tro, hopp och fördom – religion som resurs i mötet med den andre”
Maria Kjellsdotter Rydinger & Othman Al Tawalbeh, Proprius/Fryshuset 2014

Detta är en inspirations- och metodbok för dig som är intresserad av interreligiöst och interkulturellt arbete.

• “Intersektionalitet i socialt arbete – 2:a upplagan: teori, reflektion och praxis
Tina Mattsson, Gleerups utbildning (2015)

Beskriver hur olika maktstrukturer bidrar till att skapa åsikter, föreställningar och handlingar som leder till förtryck och ojämlikhet.

Fakta om klimat och resande!
Fakta om rättvis handel!
Fakta om alkohol, tobak och narkotika!
  • Suntprat är Equmenia och Hela Människans projekt för att prata om beroendeproblematik kring bland annat alkohol och droger.
  • IQ – Fristående dotterbolag till Systembolaget som syftar till att ge ett smartare förhållningssätt till alkohol.
  • Vårdguidens tips om att sluta röka.
  • UMO är en ungdomsmottagning på internet med mycket information om droger, alkohol och tobak.