Publicerat 

Bildningssyn

Equmenia och Equmeniakyrkans bildningsarbete sträcker sig över flera områden inom kyrka och samhälle. Med kristen tro som grund erbjuder Equmenia med sina bildningsresurser miljöer för bildning och personlig utveckling.

Betydelsen av ett brett bildningsarbete som vidgar perspektiven har varit och är drivkraften för möjlighet till växt i liv och tro. Bildningsarbetet är samtidigt en viktig arena för demokrati. Som en del av vårt  samhällsengagemang är bildningen central. Den utgör också en spännande mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor för skapande av engagemang och kreativitet.

 

Bildningssyn