Publicerat 

Identitet

Identiteten är viktig för en Equmeniaförening. Den hjälper oss att definiera vilka vi är, att reflekterar kring hur andra ser på oss och att tydligare veta vad som är kärnan i det vi är och gör. Identiteten gör att vi kan fungera tillsammans som grupp. Den ger oss en riktning för vår gemenskap.