Mångfaldsträning: Skapa identitet

I de flesta grupper finns det både formella och informella förväntningar för att få vara med på riktigt. Hur kan vi bli bättre på inkludering?

Varje grupp skapar en identitet hos de som är med i gruppen. Medlemmarna bestämmer direkt eller indirekt vad det innebär att vara med i gruppen och vad som förväntas av en gruppmedlem. Det innebär att om du sedan lever upp till förväntningarna och uppfyller kraven så kan räkna dig själv som medlem i gruppen, du får en del av identiteten. Men oftast räcker det inte att leva upp till den formella identiteten för att bli eller känna sig inkluderad i en grupp. I de flesta grupper finns det också informella regler och förväntningar för att få vara med på riktigt.

Problemet uppstår när vi börjar inkludera saker i gruppidentiteteten som vi kanske inte är medvetna om att vi inkluderar och som andra människor inte kan leva upp till. Människan har ibland en tendens att vilja sluta sig samman med andra som är lik henne själv när det gäller exempelvis bakgrund, utseende och social status. Det kan göra att vi indirekt gör sådana saker till en del av gruppidentiteten. I sådana fall räcker det inte längre med att vara medlem i Equmenia och komma på aktiviteterna, det krävs andra saker för att bli medlem i gruppen och inkluderas på riktigt. 

Ett sätt för att komma tillrätta med det är att skapa en gemensam tydlig identitetet för gruppen. Exempelvis genom att ta fram en gemensam värdegrund. Det får vi öva på i det här fjärde passet av mångfaldsträningen.

Se gärna filmen tillsammans. Om ni behöver påminnas om vad som sas i filmen när ni gör övningen, vad olika uttryck betyder eller något annat, finns en text som utvecklar ämnet lite till som bifogad fil längst ner. 

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.  
Gal 3:28 

 

Vad du behöver

  • Pennor
  • Post-it-lappar

Så här går det till

Fundera över hur er förenings situation ser ut idag. Det är ju viktigt att veta var ni är för att kunna se vart ni ska. Börja därför med att diskutera de här 5 frågorna: 

  1. Vem nås av er verksamhet och när ni sprider information om vad ni gör? Vem tilltalas av informationen ni sprider? 
  2. Vem testar på? Vilka är det som kliver in genom dörren och vågar pröva? Vad händer då? 
  3. Vem trivs och stannar i verksamheten? Vem blir engagerad och vem fortsätter att vara engagerad? 
  4. Vem påverkar verksamheten, vem blir lyssnad på? Vem tar plats, vem blir lyssnad på och vem fattar beslut? Vad händer om någon känner att den inte kan påverka? 
  5. Vem slutar och varför slutar den? Spelar det någon roll vem som slutar och varför den gör det? 

Alla får några post-it lappar var. På varje lapp skriver deltagarna något ord eller mening som borde vara med i en värdegrund. Exempelvis ”Inkluderande” eller ”Bidra till en positiv stämning” eller något annat.

När alla är klara sätts lapparna upp så att alla kan se dem, exempelvis en vägg.

Sedan går ni ett varv i gruppen där alla får plocka bort en lapp och säga någonting kort om varför den tar bort just den lappen. Det är inte tillåtet att ge respons efter att någon berättar varför den tar bort en särskild lapp.

Fortsätt gå rundor i gruppen och plocka bort lappar tills ni har fem lappar kvar. Diskutera dem och vad ni tycker att de innebär.  

Skriv sedan upp dem olika orden på ett papper och sätt upp dem på väggen. Det här är er nya värdegrund. Kom ihåg att en värdegrund bara spelar så stor roll som vi låter den. Om ni i praktiken struntar i den kommer den inte att spela roll. Om ni däremot påminner varandra om den, framförallt om någon råkar bryta mot den, kommer den att betyda mer och mer för er. 

Reflektion

Reflektera gärna tillsammans i gruppen. Här är förslag till samtalsfrågor:

  • Har du någon gång känt dig utestängd ur ett sammanhang? Varför? 
  • Har du och dina vänner gemensamma värderingar? Vilka då? 
  • Är det skillnad på vilka värderingar som är viktiga i en vänskapsrelation än i en förening? 

Källa

Equmenias mångfaldsträning består av 4 delar med varsin film som kan användas i många olika grupper. Alla delar finns att hitta här i Idébanken. Mångfaldsträningen är framtagen av Henric Götefelt.

Frågorna för att fundera över nuläget i föreningen är hämtade från Scouternas material ”5-stegsmodellen för en öppen och tillgänglig verksamhet.”