Mångfaldsträning: Att prata om svåra frågor

Att lära sig prata om svåra frågor är viktigt för att bli en så bra förening som möjligt. Steg 1 i Mångfaldsträningen övar ickevåldskommunikation.

I Equmenia ska alla typer av barn och unga få plats, känna sig välkomna, sedda och hemma. Så är det redan idag på många platser. Men ibland kan vi behöva stöd och träning för att kunna fortsätta att erbjuda det för alla som vill. Med Mångfaldsträning får vi i Equmenia chansen att göra just det – träna på att skapa mångfald.

I steg 1 av mångfaldsträningen introduceras verktyg för att prata om svåra frågor utan att bli arga eller ledsna.

Syftet med den här övningen är att få pröva både giraffspråket och vargspråket. Ni behöver ingen särskild utrustning, men det går utmärkt att visa videon som introduktion till giraffspråket och vargspråket innan ni börjar övningen.

Om ni behöver påminnas om vad som sas i filmen, vad olika uttryck betyder eller något annat finns en text som utvecklar ämnet lite till som bifogad fil längst ner. 

Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. – Ef 4:31-32

 

Så här går det till

Dela in gruppen i två och två. Varje grupp får i uppdrag att spela upp ett scenario. Först ska de använda vargspråket och sedan giraffspråket. Diskutera sedan hur de olika scenariorna kändes för de inblandade. Vad är svårast med giraffspråket? Vad var lättast? 

Scenario 1:
En person är ledare och en är deltagare på tonår. Det är dags att samlas men deltagaren vill inte sätta sig med de andra utan fortsätter att skrika och springa runt. Ledaren har nu äntligen fått stopp på deltagaren och har chansen att säga någonting till deltagaren.  

Scenario 2: 
En av personerna är huvudledare och den andra hjälpledare. Under senaste tonårskvällen uppstod det ett bråk mellan två deltagare som hjälpledaren försökte att stoppa. Det slutade med att hjälpledaren stod och skrek på deltagarna. Nu har huvudledaren bett hjälpledaren komma och prata innan nästa tonårskväll för att prata om det som hände. 

Scenario 3:
En person är huvudledare och den andre hjälpledare. Huvudledaren har märkt att hjälpledaren beter sig annorlunda mot deltagare beroende på vilken hudfärg deltagaren har och ska nu prata med hjälpledaren. 

Scenario 4:
En person är en äldre församlingsmedlem, den andra är ledare på tonår. Det är efter en söndagsgudstjänst som många tonåringar var på, varav många för första gången, som församlingsmedlemman söker upp ledaren för att tonåringarna ”viskade under förbönen” och ”satt och halvsov under predikan” och vill att ledaren ska säga åt ungdomarna att ”skärpa sig”.  

Vad finns det för fler scenarion ni kan tänka er kan dyka upp i er verksamhet? Pröva dem gärna! 

Reflektion

Reflektera gärna tillsammans i gruppen. Här är förslag till samtalsfrågor:

  • Är det någonting speciellt som du tror är viktigt för ett bra samtal? 
  • Hur viktigt är det att prata om saker som kan göra andra ledsna? 
  • Har du någon gång blivit riktigt arg under ett samtal? Varför då?
  • Har du några bra tips för att kunna ta samtal som kan bli jobbiga? 

Källa

Equmenias mångfaldsträning består av 4 delar med varsin film som kan användas i många olika grupper. Alla delar finns att hitta här i Idébanken. Mångfaldsträningen är framtagen av Henric Götefelt.