Ankare – Efesierbrevet

Under 2024 kommer Efesierbrevet vara i fokus för många av Equmeniakyrkans församlingar. Tanken är att inspirera och utmana människor i alla åldrar till att utforska och fördjupa sin relation med Jesus genom Bibeln. Detta kan göras på många sätt: gemensam bibelläsning, smågrupper, personliga studier och som här, genom pyssel.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, Göra själv
Ålder
3-7 år, 8-12 år
Kategori
Andakt, Bibeln, Pyssel

Ankaret är en symbol för hopp. Men varför? Och varför kan vi känna hopp? Här finns instruktioner för att göra ett ankare och en kedja.

Vad du behöver

  • Utskrivet ankare och instruktion
  • Sax
  • Färgpennor eller tusch eller vattenfärg
  • Färgat papper
  • Lim, tejp eller häftapparat

Så här går det till

Färglägg ankaret. Du kan också skriva olika ord på ankaret som ger dig hopp.

Klipp ut ankaret.

Gör en kedja av papper. Klipp ut remsor som är 1-2 cm breda och ca. 16 cm långa. Forma en remsa till en ring och limma eller häfta ihop ändarna. Ta nästa pappersremsa och stick in i ringen och fäst ihop ändarna. Nu har du gjort första länkarna. Fortsätt och gör din papperskedja så lång du vill. Fäst den sedan i ankarets ögla i toppen.

Häng upp ankaret för att påminna dig om hoppet!

Reflektion

Ett ankare är en tung sak som man använder under en båt. Den sitter fast i en lång kedja i båten. Ankaret slänger man ner i vattnet så att det landar på botten. Det gör att båten sitter fast och inte kan flyta iväg och försvinna. Ankaret hjälper båten att ligga still när det är oroligt och när det stormar. Det är därför ankaret har blivit en symbol, ett tecken, för hopp. Det finns något som håller en kvar, något man kan hålla fast vid när det känns stormigt och oroligt.

Vi kan känna hopp för att vi har en Gud som älskar oss och aldrig överger oss. När du ser ett ankare så kan du tänka på hopp, att hoppas på något. Hopp kan göra att du fortsätter kämpa även om något känns svårt eller jobbigt. Hopp påminner dig om att Gud är med dig och ger dig extra kraft och energi! Så kom ihåg det nästa gång du ser ett ankare. Ankaret betyder hopp, att tro på att det kommer bli bra.