Gränslöst

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 november, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vad kan vi göra för barn och unga i asylprocessen? granslost_framsida

Det är en fråga många som är engagerade i Equmenias föreningar har ställt sig de senaste åren. Vi är många som har blivit berörda av möten med och berättelser om de människor som av olika anledningar söker skydd i Sverige och önskat att vi kan göra någonting.

”Gränslöst” är för dig som redan gör någonting, dig som vill göra någonting eller för dig som bara vill veta mer om hur saker fungerar. I ”Gränslöst” hittar du berättelser om verksamhet som finns i Equmenia idag, en handledning i hur du och din förening kan starta ett arbete för barn och unga i asylprocessen, tips kring hur en kan dela sina tro och fakta om hur asylprocessen går till, vad Equmenias roll är och vad asylrätt egentligen betyder.

Equmenia har chansen att göra en enorm skillnad för alla de barn och unga som söker skydd i Sverige. De som söker skydd i Sverige har chansen att göra en enorm skillnad för Equmenia. Med ”Gränslöst” hoppas vi att alla som vill ta den chansen får möjlighet att göra det.

”Gränslöst” är framtagen inom ramen för ”Integration och Mångfald” som är ett av samverkansområden mellan Equmenias regioner och riksorganisation. Henric Götefelt har varit projektledare och ansvarig för arbetet.

Ladda ner som PDF