Publicerat 

GLOKAL – distanskurs med internationell praktik

Vill du lära känna en annan kultur, få en vidgad världsbild, bli utmanad och samtidigt vara med och göra skillnad för andra människor? Då ska du söka till SVFs och Equmenias nya kurs Glokal!

Vi erbjuder en kurs där vi tänker globalt, men agerar lokalt. En kurs där det lilla, nära mötet spelar roll för hela världen som sammanhang, och där världen blir tydlig också i det lilla mötet.

På vår distanskurs med internationell praktik studerar du via nätet med handledning från Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF) – i en helt annan del av världen. Kursen bygger på folkbildningens idé om att man lär tillsammans i en grupp där erfarenhetsutbyte och levande dialog prioriteras. Genom nätuppkopplad undervisning och samtal och genom skriftliga uppgifter får du bland annat lära och reflektera över landet, samhället, historien och de religioner du finns mitt ibland. Du är i en ny miljö där du ser och lever i vad du lär!

Du kommer att få hjälpa till i verksamheter kopplade till barn och unga inom kyrkliga organisationer som SVF, Equmenia och Equmeniakyrkan samarbetar med på olika håll i världen. Kursen är på heltid under en termin med start höstterminen 2019.

Vi börjar med två veckors förberedelser och studier förlagda till SVF. Därefter är du utomlands i cirka tre månader och ni är alltid minst två personer som reser till samma land. Därefter återvänder du till SVF för två veckors bearbetning, utvärdering och redovisning.

Du betalar själv för alla reseomkostnader, t ex biljett, visum, vaccinationer, och för mat.  Mottagarorganisationen står för husrum. Om du väljer att bo på SVF under för- och efterkurs betalar du det själv. Kursen berättigar till studiestöd från CSN.

Ansökan öppnar i  mitten av januari 2020 och sista ansökningsdag är den 1 april. 18 april är det intervjudag med alla sökande. Kursstart är måndag den 17 augusti 2020.

Det finns olika möjligheter när det gäller land att resa till, inför höstterminen 2020 kan det bli aktuellt med Japan, Ecuador och Indien.

Läs mer om Glokal-kursen och SVF här