Gaming och e-sport inom Equmenia

Publicerat 

Under 2018 inleder Equmenia en nationell satsning för dig som gillar e-sport, gaming och dataspel, men också funderar på hur man kan leva som kristen i den här miljön.

En arbetsgrupp arbetar just nu med att ta fram ett material, där man som ledare inom Equmenia ska få tips och råd med gaming och lan i sin förening.

Målsättningen ”Med Jesus som förebild vill vi främja en hållbar och givande gamingkultur. Vi vill engagera, utbilda, utmana och knyta kontakter med och mellan människor som är intresserade eller nyfikna på gaming”

Gruppen jobbar utifrån tre områden:
– Hållbart spelande. Arbetsgruppen ska ta fram en policy för hur Equmenia nationellt och på föreningsnivå ska jobba med, och förhålla sig till gaming.
– Evangalisation. Hur kan vi berätta om Jesus genom gaming? Hur är man en kristen gamer?
– Lan & Arrangemang. Arbetsgruppen utreder möjligheterna till nationellt Equmenia-lan, och ge stöd till lokala lan.

 

Gaminggruppen! Daniel Ardabili Farshi Stockholm, Alfred Holmqvist Umeå, Filip Lindvall Örbyhus, Mattias Dammström Örebro, Erik Eklund Fiskebäck (sammankallande), Maja Jonsson Tibro och Amelie Roolf Karlsborg.

Du når gruppen lättast  på Facebook: Equmenia Gaming


Eqlan i Björkbackskyrkan, Örbyhus. Påsklovet 2018 finns plats för 50 personer under fem dagar. Frivilliga andakter hålls på bestämda tider då deltagarna får möjlighet att koppla ner och höra om ”kristen tro utifrån dataspel”, berättar ungdomspastorn Oskar Johansson.

Bakgrund
På riksstämnman 2017 kom en motion från Equmenia Fiskebäck: ”Det finns många frågor och fällor och vi tror att Equmenia nationellt behöver hjälpa till i arbetet när föreningar skapar LAN-event…//… En mycket stor del av Sveriges ungdomar har ett gaming-intresse och möjligheterna till att sprida evangeliet denna väg är oändliga.”

Styrelsen biföll motionen och stämman beslutade:
– att ge Equmenias rikstyrelse uppdrag att skapa en instans för att jobba med gaming, och frågor rörande gameing i Equmenia.
– att denna instans tar fram ett material kring hur vi ska nå fram med evangeliet på ett tilltalande sätt till målgruppen gamers.
– att Equmenias nationella styrelse ska se på möjligheterna att arrangera ett LAN-event där samtliga Equmenia-föreningar bjuds in före årsmötet 2019.

Här hittar du alla handlingar från riksstämman (motion 21, sid 48)

Equmenia och Hela Människan driver projektet Suntprat, som vill förebygga beroende, bland annat spelberoende och ohälsosamma vanor kring dataspel.


 

Countryhack i Vårgårda startade som ett lan-event av Equmeniaföreningar kring Asklanda. ”Vi pratar jättemycket om gemenskapen och hur vi ska få alla att känna sig sedda – känna sig som en del av gemenskapen. Vi har lan-kamrater i speciella T-shirtar som går runt och kollar att alla har det bra” säger arrangören Daniel Blomdahl.