Visionsarbete

En ny termin närmar sig. Ledarna är igång och funderar på vad de ska fylla träffarna med. Kanske har de något nytt material de vill pröva. Men hur vet de vad som blir bra? Hur vet ni att ni gör det ni vill göra?

Utan ett tydligt mål är det svårt att veta om man är på rätt väg. Det behövs en vision, en målsättning för arbetet.

Vad är en vision?

En vision är en kort mening som säger vad man drömmer om. Det är liksom en vägvisare som pekar åt ett håll så att man vet åt vilket håll man vill röra sig. Ibland blir visioner beskrivningar på verksamheten som man upplever att man redan gör. Då är det dags för att hitta en ny vision som hjälper er att fortsätta att utvecklas och på nytt börja drömma om vad ni vill vara och göra. Läs mer om Equmenias vision.

Alla har vi något vi vill – men vill vi åt samma håll?

Om ni i styrelsen skulle fråga varandra om ni vet varför ni har ett ungdomsarbete så skulle ni antagligen alla nicka och svara ja. Om ni sedan tysta för er själva skulle få i uppdrag att formulera den visionen så skulle det antagligen visa sig att ni har skrivit olika saker.

Det betyder inte att några av er har rätt och andra har fel, men det betyder att ni antagligen kommer att lägga en del av tiden på era sammanträden med att diskutera förbi varandra.
För att fungera som styrelse behöver ni vara överens om varför ni gör det ni gör.

Visioner glöms bort med tiden

Kanske har ni redan formulerat en vision en gång. Och om ni letar lite i några pärmar hittar ni den säkert. Är det inte onödigt att lägga tid på att formulera en ny vision då?

Om visionen ska kunna påverka och leda arbetet i er förening så måste ni hela tiden påminna er om den. Faktum är att vara en förening med en vision är som att bära vatten i händerna. Det rinner bort efter ett tag. Vissa menar att vi kan hålla en vision i huvudet i ett halvår om vi är riktigt medvetna. Inte lägre. Det betyder att vi varje termin behöver påminna oss om vad vår vision är. Det är bara då den kan ge oss energi och riktning vidare.

Formulera en vision: Behov – Vision – Mål – Verksamhet

Det går att jobba oerhört målmedvetet med visioner när det gäller att leda ett arbete. Ett sätt är följande:

 1. Ledare är de som ser behov och inte längre accepterar att de inte är fyllda. Som styrelse är ni ledare. Vilka behov ser ni bland unga i och omkring er förening?
 2. När ni sett de behoven, hur skulle alternativet kunna se ut? Drömmen om det arbete i er förening som svarar mot de behoven, det är er vision.
 3. Visionen i sig gör ingen skillnad. Skillnaden kommer när visionen blir konkreta mål. Vilka små och stora steg skulle ni behöva ta utifrån hur ert arbete ser ut idag för att nå målen och därmed göra visionen till verklighet.
 4. Gör de förändringar i ert arbete som behövs för att nå målen, visionen och därigenom behoven. Efter att ett verksamhetsår eller en termin gått så är det dags att utvärdera och sedan börja om.

Skriv ned er vision!

Det finns många verktyg som kan hjälpa oss att hålla kursen och kommunicera visionen på ett tydligt sätt.

Här är en variant som kan ligga till grund för visionen med er verksamhet:

Visionen:
 • Skriv ned er gemensamma vision som summerar vilka ni är och vad ni vill uppnå genom er verksamhet.
Femårsplan:
 • Vad vill ni uppnå under de kommande fem åren?
 • Vad är era målsättningar?
Ettårsplan:
 • Utifrån er femårsplan, vad är viktigast att göra första året?
 • Vilken budget behöver ni för detta?
Sätt mätbara mål:

Att sätta mätbara mål hjälper oss att bli mer specifika när vi ska kommunicera vår vision. Det ger konkreta bilder att kommunicera till ledargrupper och församling. Till exempel:

 • Hur många deltagare vill vi se i vår konfirmation detta år?
 • Hur många barn vill vi se i vår söndagsskola?
  Vad behöver vi göra för att uppnå detta?
Skriv mål för varje verksamhet:

Utifrån er vision och mätbara mål så kan ni formulera mål i relation till varje verksamhet bland barn och unga, ex söndagsskola, tonårsverksamhet, scouting eller dansgrupp. Till exempel:”Scouting: Vi vill växa med tio deltagare under nästa år och genomföra tre föräldraträffar där församlingens föreståndare berättar om församlingens vision, gemenskap och uppdrag.”

Ta gärna ett större papper, eller skriv i ett dokument på datorn och lista alla era verksamheter och vad ni vill sätta för målskrivningar inför kommande år!

När ni skriver ner visionen, skriv kort. Den bör inte vara mer än en mening, och en trettonåring ska kunna förstå vad den betyder.

Alla kan inte vara med och formulera ord och meningar, men alla behöver få vara med i processen för att känna att de är delaktiga. Använd gärna ert årsmöte för detta. Till årsmötet kan ni i styrelsen ha definierat några behov ni har sett, hittat en vision och föreslagit mål. Sedan kan alla på årsmötet få vara med och forma detta. Utifrån de besluten jobbar ni sedan vidare tills nästa årsmöte då ni får utvärdera vad som gjorts, och på nytt definiera behov, visioner och mål.